تماس با ما مرز ملک ملکوت - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
واحد طراحی

امروز در کنفرانس زیست فناوری، دکتر موسوی گفت «همه مولکولها جان دارند و علاوه بر دنیای مادی، باید دنیای ملکوت یعنی فرشنگان را هم بحساب آورد» و این اشاره ای به جهان هستی است که: در آن عوامل ناشناخته بسیار بیشتر از: معلومات و علوم بشری است. حداقل آن تقسیم دنیا به مادیات و متافیزیک است، ولی حداکثر آن معلوم نیست. زیرا نمی دانیم چه چیزهایی وجود دارد! حتی مرز میان ملک و ملکوت، که همان مادیات و معنویات هم معلوم نیست! ادامه مطلب...

تاریخ : سه شنبه 96/12/8 | 10:46 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر