تماس با ما رهایی از استبداد فقط: با اخلاق - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور مجازی

ررخلاف آنکه می گویند: سیاست و اخلاق جمع شدنی نیستند! بلکه از هم جداشدنی نیستند، و هرکس آنها را جدا می کند، خودش می داند حرف چرتی می زند، و فقط قصد توهین و یا انتقام دارد، یا می خواهد استبداد را اجرا کند.  زیرا همانطور که دیدیم، حریم آزادی هرکسی، فقط با اخلاق تضمین می شود. اگر کسی اخلاق و انصاف نداشته باشد، حریم خود را گسترش داده، وارد حریم دیگران می شود. عده ای ساده اندیش می گویند: اگر نظارت قانونی باشد، حریم رعایت می شود، ادامه مطلب...

تاریخ : چهارشنبه 97/2/19 | 11:32 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر