تماس با ما اوباما پیروز میدان - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران

اوباما در جنگ با نتانیاهو برنده شد گرچه نتانیاهو در کنگره آمریکا سخنان سخیفی برعلیه او ایراد کرد و اعضای کنگره با کف زدن او را تشویق کردند اما همین امر موجب شد تا نقطه سفیدی در پرونده او باقی بماند تا در دور آینده بتواند به استناد آن در رای گیری پیروز میدان شود. زیرا مردم آمریکا آنقدر احمق نیستند که رئیس جمهور نوکر صفتی برای نتانیاهو بخواهند. کشور نامشروع و کوچکی که فکر می کند دنیا در دست اوست ! اما اکنون حتی از پس یک جمعیت یک ونیم میلیونی نوارغزه هم برنمی اید. حالا با چه روئی چنین حرفهایی را در کنگره زد فقط می توان گفت که: الکل زیاد مصرف کرده و دچار توهم شده بود و عربده کشی می کرد...

 

Square victorious Obama
 Obama won in battle with Netanyahu on Netanyahu Although Congress  unduly  speech against America and he gave members of Congress encouraging him with applause, but they led to the same white spot on his case remains in the distant future to be able to rely on it  Voting will win the field. AmericaIllicit small country and the world that thinks in his hands! But now even after a half a million people did not stop the Gaza Strip. Now what in the supernatant of such things can be said Congress did just that: too much alcohol consumption and was illusion and would draw shout…. because people are not stupid enough that President Lackey trait ask for Netanyahu.

 

 

مربع أوباما منتصرا

فاز أوباما فی معرکة مع نتنیاهو على نتنیاهو على الرغم من أن خطاب الکونغرس على نحو غیر ملائم ضد امیرکا ، وأنه أعطى أعضاء الکونغرس تشجیعه مع التصفیق ، لکنها أدت إلى بقعة بیضاء نفسه على قضیته لا تزال فی المستقبل البعید لتکون قادرة على الاعتماد على ذلک سیکون التصویت الفوز فی المیدان. أمریکا لأن الناس لیسوا أغبیاء یکفی أن الرئیس Lackey   سمة طلب نتنیاهو. بلد صغیر وغیر المشروعة فی العالم أن یفکر فی یدیه! ولکن حتى الآن لم بعد نصف ملیون شخص لا یتوقف على قطاع غزة. ماذا نفعل الآن فی طافیة من مثل هذه الأمور یمکن أن یقال أن الکونغرس لم لتو : وهم استهلاک الکحول کثیرا جدا ، وکان یصرخ ویلفت


تاریخ : پنج شنبه 90/3/5 | 9:25 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر