تماس با ما ابعاد جهاد اقتصادی 26 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
واحد طراحی

ارزآوری حرام !

مجیئ ملک عباسی خبر نگار ماهین نیوزمی گوید:  پدری دید بچه اش کنار بام ایستاده و عنقریب که بیافتد فریاد زد که بروعقب اما فریاد او چندان بلند بود که بچه عقب عقب رفته از آنطرف افتاد

خالا در بجث ارز آوری هم آنقدر تبلیغ شده که برخی ها به نوع آن توجه نمی کنند! مثلا در یافت 750 میلیون دلار از سای آمریکا و توزیع آن در داخل کشور یک نوع ارز اوذی است ولی به چه قیمت؟ البته اگر وطنفروشی شغل محسوب شود این نوع ارز اوری ها هم توجیه اقتصادی دارد همانطور که بسیاری تن فروشی راهم شغل می دانند وارز اوری ان را بسیار بالا می بینند!

به گزارش فرشته توکلی خبر نگار مناقصه مزایده با دستگیری سی جاسوس سیا و شناسایی 42افسر اطلاعاتی ان درایران معلوم می شود که چه مقدار ارز اوری انجام شده است! درواقع این بخش اعلام نشده یا مخفی ارز اوری است. چراکه مسلما امریکا این جواسیس را دست خالی به ایرا ن نفرستاده بلکه از دست پر هم انطرفتر بودند یعنی همیشه یک کیف پراز دلار جزو ملزومات آنها بوده تا اگر در جائیکه احساسات وطن پرستانه برخی ها گل کرد آن را به گل بنشانند.

امیر تابش خو می گوید بیمه ها برای این قبیل ارز اوریها سربه فلک میزند. وبانک ها برای انتقال این نوع ارز که معمولا حساب و کتاب ندارد سر ودست میشکنند زیرا که در بیمه های دیگر صحبت یک ریال و دوریال است در حالیکه دراین جا حساب کتاب از دست همه خارج است . کافی است یکبار تنه یک نفر به این پول ها بخورد تمام عمرش را بس است! یعنی در واقع بار خود را می بندد. البته به گفته آزاده حسینی : این پول ها خوردن ندارد زیرا از دوطرف انسان محاصره می شود وراه برگشت ندارد. از یکطرف افزایش ناگهانی ثروت او همه را حساس می کند لذا ناچار است از محل زندگی فبلی فرار کند و به جائی دور برود که هیچکس اورا نشناسد و همین بی ریشه شدن او زندگی اش را می سوزاند زیرا تمام عز و جز انسان برای پول دار شدن به این دلیل است که به فامیل پز بدهد ولی وقتی فامیلی نیست به چه کسی می خواهد پز بدهد؟ لذا هدف او از پولذار شدن کاملا گم می شود از طرف دیگر آن هایی که باید بدانند او کجاست میدانند و گرای اورا هرجا باشد دارند فقط منتظر اشتباه دوم او هستند! وچون انسان در کاری که لذت دید آن را تکرار می کند لذا اشتباه دوم همیشه اتفاق می افتد وکاری که نباید بشود می شود.

 سید غفار غفاریان درو نیز عقیده دارد: البته نمی توان به این شانس و اقبال یا روش قضا و قدری اکتفا کرد باید باید برنامه ریزی شود و جلوی این نوع سوء استفاده ها یا جاسوس بازی ها گرفته شود . ما نباید منتظر شویم تا شخص اشتبه کند و گرفتار شود بلکه اگر کار خلافی می کند که به ضرر یک جامعه یا یک ملت است باید سریع جلوگیری شود.

سعید ابراهیمی ملکی با اشاره به عملیات ضد جاسوسی برای دستگیری جاسوس های فوق می گوید هرچند این کار هزینه بر باشد لازم است . لذا می بینیم که ارز های باد آورده را هم باد می برد یعنی شاید به همان میزان ارز باید صادر شود تا بتواند مقابله به مثل کند. یکی از این مقابله به مثل ها تصویب قانون مشابه در مجلس شورای اسلامی است که به دولت اجازه می دهد برای مقابله با تهدیدات این جاسوسان و بودجه های تصویبی کنگره آمریکا برعلیه ایران هزینه نماید.

سید عباس حسینی می افزاید : ارزهای حرام را میتوان به چند دسته تقسیم کرد : ارز های کثیف ، ارزهای پست ، ارزهای رذل و آلوده  ... ارزهای پست ارزهایی است که از راه وطنفروشی و جاسوسی برای دشمن حاصل می شود وارزهای کثیف به ارزهایی باید گفت که از راه تن فروشی یا فروش زنان و دختران و یا اعضای بدن آن ها حاصل می شود. ارزهای زدیلانه به آن دسته باید اطلاق شود که به گروههای سیاسی و یا تبلیغاتی تعلق می گیرد تا با تفرقه اندازی و شک پروری اتحاد و اتفاق یک ملت را به باد مسخره می گیرند..

ارزهای آلوده باید به ارزهایی گفت که در اثر فریب و تدلیس و غش در معامله و یا ندادن حق الله و حق الناس بدست می آید. مثلا ممکن است یک کارمند دولت به ماموریت برود و زحمت هم بکشد و حقوق واقعی خود را به ارز دریافت دارد ولی به تصور اینکه ارز خمس ندارد و یا مالیات به آن تعلق نمی گیرد همه را یکجا خرج کند یا تبدیل به ریال کرده پس انداز کند..

حامد لشکری دیگر خبرنگار سیاسی می گوید: همه ارزهای ذکر شده چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد کشور می شود و در بازار فردوسی فروش می رود . زیرا ارز مانند قطره باران وقتی به زمین می رسد خودش راه خودش را پیدا می کند و به راه می افتد . مهم این است که زمین از خود مناعت طبع نشان دهد و آن را رد کند مانند زمینی که آب گل آلود را ازخود رد می کند ولی اگر زمین خود را تشنه نشان دهد حتی آب گل آلود راهم می بلعد. البته طبیعت هم خوب درس می دهد همین زمین تشنه که آب گل آلود را می بلعد نتیجه اش رشد علف های هرز و جذب حشرات و حیوانات موذی است . اما زمین دیم که فقط منتظر باران است ویا جنگل که از آب باران خالص تغذیه می کند خوراک لذیذی برای پرندگان و چرندگان و یا نسل انسان پدید می آورند.

دراین جا باید به نقش پولشودی نیز اشاره کرد که بسیاری از این ارزها ممنوع الورود هستند ولذا تغییر شکل می دهند تاوارد شوند: مثلا هرکسی بدانند که فلان مبلغ از سازمان سیا حواله شده تا به دست فلان جاسوس برسد طبق مقررات هرکشوری مصادره می شود لذا آن ها در پوشش شرکت یا خدمات خیریه و هرنوع که دولت آن ها را استثنا کرده وارد می شوند ....

سید احمد حسینی ماهینی


تاریخ : دوشنبه 90/3/2 | 9:33 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر