تماس با ما جبهه ها در پدافند غیرعامل 20 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور مجازی

 

شورشگری و ضد شورشگری

آنکه دائم هوس سوختن ما می کرد   کاش می آمد و از دور تماشا می کرد!

فرانسه آتش بیار فتنه 88 در تهران که حتی جاسوسان آن بسرعت دستگیر شدند و اظهار نظر های وزیر خارجه و رئیس جمهورش همیشه مشهور بود امروز خود دچار چنان بحران و آتش سوزی شدند که سخنگوی وزارت خارجه ایران از ایرانیان خواسته که از سفر های غیر ضرور به علت آشوب های خیابانی موجود به فرانسه خود داری نمایند! فرانسه به چند دلیل اولین کشوری است که در آتش می سوزد.واین علت و یا تحلیل تاریخی و سیاسی و اجتماعی دارد. دلیل اول آن که در خط مقدم اروپا قراردارد در دوره رنسانس ما شاهدیم که همین آشوب های خیابانی تنها درایان کشور اتفاق می افتد و زندان باستیل گشوده می شود و پادشاهی فرانسه به جمهوریت تبدیل می گردد در حالیکه در کشور های دیگر اروپائی چندان تحرکی دیده نمی شود حتی در انگلیس و چند کشور دیگر هنوز هم نظام سلطنتی برقرار است. در حال حاضر هم تنها این کشور است که به نظام سرمایه داری نه می گوید چه در سال ها قبل که بعداز جمهوریت به نظام سوسیالیستی روی آورد و چه اکنون که می رود به انقلاب اسلامی روی آورد:  زیرا دلیل دوم این آشوب ها وجود مهاجران یا رنگین پوستان است البته خود رنگین پوستان از دست برخی فالانژها و نژاد پرستان مستقیما نمی توانند دراین آشوب ها حضور داشته باشند زیرا بلافاصله آنان را نابود می کنند ویا حداقل اقامت آنان را لغو می کنند ولی بهانه خوبی هستند برای فرانسویان آزادیخواه که از نسل همان ولتر و منتسکیو هستند. این آشوب ها به قدری سازمان یافته هستند که شهرهای مختلف و اقشار مختلف مردمی بطور عمیق و گسترده در آن شرکت می جویند . دلیل سوم این امر آن است که مکر و حیله دشمن به خودش بر می گردد. زیرا یکی از آثار پدافند ملی همان آفند است یعنی بجای اینکه با دشمن در درون شهرهای خودی درگیر شود به درون شهر های آنان می رود. این تداخل یا تعامل یا دخالت در امور دیگران مانند عمل و عکس العمل در قانون فیزیک است یا همان چیزی که مولوی می گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما باز آید نداهارا صدا

یعنی همانطور که دشمن از طریق ماهواره ها و فضای مجازی مرزها را شکسته و حتی درون خانه ها و منازل ما حضور پیدا کرده عکس العمل طبیعی آن هم حضور ما در خانه های آن هاست. این عمل و عکس العمل تابع قوانین خاص خود است که یکی از آن ها ویروس ضد خبر است . یعنی هر خبری که از دهانی بیرون می آید یا از رسانه ای پخش می شود حامل یک ویروس ضد خبر است: مثلا شما می شنوید که در یکی از خیابان های تهران یا پاریس انفجاری رخ داده و رسانه ها اعلام کردند که هیچ کس کشته نشده است ! هرذهن فعالی با شنیدن این خبر آن را باور نمی کند! و شاید نقطه مقابل آن را باور می کند. یعنی با خود می گوید به دلایل امنیتی این خبر را اعلام کرده اند که هیچکس کشته نشده ! حتما ده نفر کشته شده است. شاید هم خیلی بیشتر که اگر آن را اعلام کنند مثلا آبروی پلیس فرانسه می رود! قانون خاص دیگری که دراین آفند ها و پدافند ها عمل می کند قاعده شورش و شورشگری است: شورشگر به دلیل ماهیت خود سبک و سیال است یعنی هرجا بخواهد می تواند وارد عمل شود ولی ضد شورشگر سنگین و پرهزینه است لذا امکان مقابله مستقیم بسیار ضعیف است یعنی وقتی تمام شهر های فرانسه در دود و آتش می سوزد کاری از پلیس فرانسه بر نمی آید در واقع باید پلیس بگذارد که آن ها هرکاری بکنند بعد از فروکش کردن قضایا آن ها را جمعبندی نماید! یا خیلی زرنگ باشد از ورود شورشگران به مناطق درجه اول و دوم جلوگیری کند درجه سومی ها را مانند اموال دولتی یا سازمان ها و بانک ها را نمی تواند کنترل کند. البته تاموقعی که مکان های درجه یک و دو در اختیار پلیس است شورشگری نام می گیرد والا اگرمکان های در جه دو هم سقوط کند نام انقلاب بخود می گیرد و در صورت سقوط مناطق درجه یک پیروزی انقلاب و شورشگر است که بنام حاکمیت تعبیر می شود. شورش در واقع انقلاب ناقص است که به پیروزی نمی رسد. ولذا قاعده شورش با قاعده انقلاب یا حاکمیت تفاوت می کند یک شورشگر در صورت عدم پیروزی ضد قهرمان می شود درحالیکه اگر شورش به نتیجه برسد شورشگر عنوان قهرمان می گیرد واین به ایدئولوژی یا منطقه بندی ارتباط ندارد بلکه یک قانون حتمی و لایتغیر است. به این لحاظ ممکن است شخصی یا سازمانی با یک ایدئولوژی واحد در یک منطقه قهرمان ودر منطقه دیگر ضد قهرمان باشد . مثلا چه گورا یا فیدل کاسترو در کشور های آمریکای لاتین قهرمان هستند ولی در آمریکا به عنوان ضد قهرمان معرفی شده اند. فرانسه وایران علایق مشترک فراوانی دارند که با توجه به نکات اشاره شده بسیار به هم نزدیک هستند حتی گفته می شود زندگی فرانسوی های اصیل مانند زندگی مازندرانی های ایران است. این علائق مشترک از لحاظ فازبندی های تاریخی با یک اختلاف فاز کوتاهی حرکت می کند یعنی همانطور که انقلاب کبیر فرانسه در ایران محترم بود و بیشتر قوانین ایران از روی قانون اساسی فرانسه نوشته شده اکنون نیز بسیاری از حرکت های امروز فرانسه شبیه انقلاب ایران است و مردم فرانسه باید بدانند تنها راه حل نجات آن ها ادامه این مسیر انقلاب اسلامی ایران است زیرا اقتصاد فرانسه در طول تاریخ از اقتصاد ایران جدا نبوده است و ایرانی ها همیشه برای مبارزه با وایکینگ ها ترجیح میدادند با دوگل ها رابطه داشته باشند حتی در زمان هارون الرشید معروف است که می گویند وقتی ساعت شنی را ایرانیان اختراع کردند هارون الرشید بعنوان یک کادو برای شارل پنجم فرستاد و او مطابق رسم ایرانیان ساعت را بر دروازه شهر گذاشت تامردم تماشا کنند اما عده ای که نمی خواستند روابط حسنه باشد ( مانند سارکوزی های امروزی ) ساعت را سنگباران کردند و حرکت های آن را نتیجه حلول شیطان در جسم دانستند! امروز نیز فرانسه دارای بیشترین مهاجران هست  و اسلام در آن به رغم آزار فاشیست ها در حال تبدیل به دین اول مردم است..

سید احمد حسینی ماهینی    


تاریخ : یکشنبه 89/8/16 | 11:47 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر