تماس با ما تشکیل کلاسهای خبرنگاری در دانشگاه تهران - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران

 

خبرگزاری ماهین نیوز با همکاری دانشکده حقوق  دانشگاه تهران کلاسهای خبرنگاری برگزار می کند و درانتهای این دوره به شرکت کنند گان کارت خبرنگاری داده خواهد شد علاقمندان به امور فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند یا با شماره تلفن ????????تماس حاصل نمایند


تاریخ : یکشنبه 89/8/16 | 9:5 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر