تماس با ما کدام مدیریت منابع انسانی؟ - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی

مدیریت منابع انسانی، در هر کجا و با هر تئوری مطرح باشد، به تعریف از انسان وابسته است. لذا کسانی که انسان را دگرباشانه تعریف می کنند، نمی توانند ادعا کنند مدیریت بر منابع انسانی دارند! دگر باشان، که انسان را فقط غریزه می دانند! و با حیوان مساوی می خوانند! میتوانند مدیریت منابع انسانی خود را داشته باشند، ولی حق ندارند آن را به دیگر: تئوری ها و مکاتب تحمیل نمایند. کسانی مانند طرفداران ابراهام مازلو، که انسان را با زیر بنای فیزیولوزی! و مادی می شناسند، و معنویت ها را بعد از ان می دانند، حق ندارند در مورد: انسان اسلامی و ایمانی، مدیریت خود را گسترش دهند. انسان اسلامی نه حیوان ناطق است!(یونانی باشان)

نه گوریل باهوش:(مدیریت کلاسیک باشان) و نه حتی  انسان ابزار ساز ( مارکس باشان). بلکه انسان موجودی الهی است، و برعکس تمام مکتب های مادی، اولویت انسان، عقاید و ارزش های اوست.  یعنی انسان بخاطر عقاید مذهبی و الهی و دینی، نه گرسنگی می فهمد نه تشنگی! حتی جان خود را هم تقدیم می کند. لذا آنها ییکه با متر (گوریل باهوش)، ایرانی ها را اندازه می گیرند، تعجب می کنند! همین امروز استادی از انگلیسی باشان، در نهمین همایش آسیب های منابع انسانی، در دانشگاه الزهرا س، افاضه می فرمود!: من تعجب می کنم که مردم ایران، با این حقوق کم چطور زنده اند؟ چطور اینهمه با انگیزه کار می کنند! وی می گفت: حقوق پایه ایران 16میلیون ریال است، که تقریبا صد دلار می شود! در حالیکه در دنیا کمتر از چهارصد دلار در ماه، هیچکس کار نمی کند! یعنی زندگی او نمی چرخد. طبیعی است که این احمق ها که: با پاهای مصنوعی انگلیسی ها راه می روند، نمی توانند پای دونده و پرقدرت ایرانی را، تجزیه وتحلیل حرکتی کنند. آنها نمی دانند که کار کردن عبادت است! هرکس برای روزی خود و خانواده اش، کار کند مانند مجاهد در راه خداست. آنها نمی دانند که مردم ایران، با خدا معامله می کنند نه با دولت، یا کار خانه دار و سرمایه دار! با اینکه دهاتی هستند، ومی گویند در قدمگاه نیشابور بدنیا آمدند، ولی آنقدر شیفته مازلو ها و پاولوف ها و فروید ها شده اند، که چیزی از غیر از ان در ذهن شان فرو نمی رود.  در حالیکه مردم ایران را، باید بر عکس جدول مازلو بررسی کرد! یعنی اول احترام، موقعیت اجتماعی و معنویت می خواهند، بعدا به غذا و نیاز های فیزیولوژیک فکر می کنند. امام خمینی قبلا هم گفته: اقتصاد مال خر است. یعنی خورد وخوراک را زیر بنا قراردادن، انسان را با حیوانات یکی می کند. الاغ هم تا موقعی که علف نخورد، کار نمی کند بعد که علف خورد، جفتک هم می اندازد! ولی انسان ایرانی و اسلامی، یک ماه روزه می گیرد! همه خوراکی ها را کنار می گذارد. این اقا، چون در ایران نبودند نمی دانند که: در اوایل انقلاب که هنوز: یقه سفید ها حاکم نشده بودند، مردم شبانه روز و بدون حقوق کار می کردند! به دستور امام خمینی از همان اول انقلاب، در کشاورزی خودکفا شدیم! ولی یقه سفید های انگلیسی باش! یا آمریکایی باش، برای اینکه دلار ها را به جیب آمریکا و انگلیس بریزند، آنقدر وارد کردند تا همه کشاورزان را ورشکست نمودند. حالا هم برای ورشکست کردن کشاورزان، جلوی صادرات را می گیرند. زیرا تولید در ایران به اشباع رسیده! و اگر صادر نشود همه تولیدات در زمین خواهد ماند. تعطیلی کارگاهها یا کار کردن با ظرفیت کم، از نظر آنها یعنی ورشکستگی! ولی از نظر ایرانی یعنی اشباع بازار، و ممنوعیت صادرات. یعنی آنقدر کار خانه وجود دارد، و تولیدات زیاد است که :نیازی به تولید آن کارگاهها نیست!(بازار و خریدار ندارد).  ولی آنها واردات با دلار دولتی را، بمثابه دامپینگ ضد ایرانی می کنند.

Which Human Resource Management?

Human resource management, wherever and by any theory, depends on the definition of man. Therefore, those who define human beings can not claim to have management over human resources! Other than Bashan, they consider humans only instinct! And they are singing with an animal! They can manage their human resources, but they have no right to impose it on other: theories and schools. Those like the fans of Abraham Maslow, who mankind with the physiological foundation! And they know material, and they recognize spirituality afterwards, they have no right to expand their management in the case of: Islamic people and faith. An Islamic man is not a ruthless animal! (Greek Bashan) No clever gorilla: (Classic management of Bashan) nor even human instrumentalist (Marx Bashan). Rather, human beings are divine, and on the contrary all material schools are the priority of man, his ideas and values. That is, man does not understand hunger or thirst for religious, divine, and religious beliefs! He even gives his life. So, they wonder about the meter (smart gorilla), the Iranians! Today, a professor at the Al-Zahra University, the professor of English Bashan, speaks at the 9th Human Resource Harming Conference: I wonder what the Iranian people are living with these little rights? How do they all work with motivation! He said: Iran"s basic salary is 16 million rials, which is about 100 dollars! While there are less than $ 400 a month in the world, nobody works! That is, his life does not spin. It is natural that these fools, who walk along the artificial limbs of the British, can not be able to analyze the movement of the runners and powerful Iranians. They do not know that working is worship! Everyone works for his day and his family like Mujahid in the way of God. They do not know that the people of Iran deal with God, not with the government, or the housewife and the capitalist! Although they are rural and they are said to have been born in Neishabour, but they are so enthralled by the Maslow, the Pavlovs and the Freudians, that they do not fall into their minds. While the people of Iran should be checked against the Maslow table! First, they want respect, social status and spirituality, then they think about food and physiological needs. Imam Khomeini has already said that the economy is a donkey. It means that the soup and the sink are built underneath, and the person is one with the animals. The ass does not work as long as the grass does not eat, after the grass feeds it, it also throws the duck! But the Iranian and Islamic people take a month"s fast! All food will be discarded. These people, because they were not in Iran, did not know that: In the early days of the revolution, which still did not exist: the white collar was not ruling, the people worked day and night without pay! On the orders of Imam Khomeini, we became self-sufficient in agriculture from the very beginning of the revolution! But be a British white collar! Or American, to bring the dollars to the pockets of the United States and Britain, they insisted so that all farmers went bankrupt. Now they will stop exporting for bankruptcy of farmers. Because production in Iran is saturated! And if it is not exported, all the produce will remain on the ground. Shutting down workshops or working with low capacity, in their view, bankruptcy! But in terms of Iran: saturation of the market, and the ban on exports. That is, there is so much work at home, and there are so many products: there is no need to produce those workshops! (There is no market and buyer). But they import anti-Iranian dumped imports with government dollars.

أی إدارة الموارد البشریة؟

إدارة الموارد البشریة ، أینما وبأی نظریة ، تعتمد على تعریف الإنسان. لذلک ، لا یمکن لأولئک الذین یعرّفون البشر إدعاء أن لدیهم إدارة على الموارد البشریة! بخلاف باشان ، یعتبرون البشر غریزة فقط! وهم یغنون مع حیوان! یمکنهم إدارة مواردهم البشریة ، لکن لیس لدیهم الحق فی فرضها على غیرها: النظریات والمدارس. من أمثال معجبین أبراهام ماسلو ، الذین یتعاملون مع الجنس الفسیولوجی! وهم یعرفون المواد ، ویتعرفون على الروحانیة بعد ذلک ، ولیس لدیهم الحق فی توسیع إدارتهم فی حالة: الشعب الإسلامی والإیمان. رجل إسلامی لیس حیوانًا لا یرحم! (باشان الیونانیة) لا غوریلا ذکیة: (الإدارة الکلاسیکیة لبشان) ولا حتى العازف البشری (مارکس باشان). بالأحرى ، البشر إلهیون ، وعلى العکس من ذلک ، فإن جمیع المدارس المادیة هی أولویة الإنسان وأفکاره وقیمه. أی أن الإنسان لا یفهم الجوع أو العطش للمعتقدات الدینیة والإلهیة والدینیة! حتى انه یعطی حیاته. لذا ، یتساءلون عن العداد (الغوریلا الذکیة) ، الإیرانیون! الیوم ، أستاذ بجامعة الزهراء ، أستاذ اللغة الإنجلیزیة باشان ، یتحدث فی المؤتمر التاسع لتضر الموارد البشریة: أتساءل ما الذی یعیشه الشعب الإیرانی بهذه الحقوق القلیلة؟ کیف تعمل جمیعهم بدافع! قال: الراتب الأساسی لإیران هو 16 ملیون ریال ، أی حوالی 100 دولار! فی حین أن هناک أقل من 400 دولار فی الشهر فی العالم ، لا أحد یعمل! وهذا هو ، حیاته لا تدور. من الطبیعی أن لا یستطیع هؤلاء الحمقى ، الذین یسیرون على طول الأطراف الصناعیة للبریطانیین ، تحلیل حرکة المتسابقین والإیرانیین الأقویاء. إنهم لا یعرفون أن العمل عبادة! الجمیع یعمل لیومه وعائلته مثل المجاهد فی سبیل الله. إنهم لا یعرفون أن شعب إیران یتعامل مع الله ، ولیس مع الحکومة ، أو ربة البیت والرأسمالی! على الرغم من کونهم ریفیین ویقال إنهم ولدوا فی مدینة نیشابور ، إلا أن سکان ماسلو وبافلوف وفریودیان قد أسحرهم لدرجة أنهم لا یذهبون إلى عقولهم. فی حین یجب التحقق من شعب إیران على طاولة ماسلو! أولاً ، یریدون الاحترام والوضع الاجتماعی والقیم الروحانیة ، ثم یفکرون فی الاحتیاجات الغذائیة والفسیولوجیة. لقد قال الإمام الخمینی بالفعل أن الاقتصاد هو حمار. وهذا یعنی أن الحساء والحوض مبانان تحته ، والشخص واحد مع الحیوانات. لا یعمل الحمار طالما أن العشب لا یأکل ، وبعد أن یغذیه العشب ، فإنه یرمی أیضًا البطة! لکن الشعب الإیرانی والإسلامی یصوم شهرًا! سیتم التخلص من جمیع المواد الغذائیة. هؤلاء الناس ، لأنهم لم یکونوا فی إیران ، لم یعرفوا: فی الأیام الأولى للثورة ، التی ما زالت غیر موجودة: ذوی الیاقات البیضاء لم تکن حاکمة ، کان الناس یعملون لیل نهار دون أجر! بناءً على أوامر الإمام الخمینی ، أصبحنا مکتفین ذاتیاً فی الزراعة منذ بدایة الثورة! ولکن کن طوق أبیض البریطانیة! أو الأمریکیون ، لجلب الدولارات إلى جیوب الولایات المتحدة وبریطانیا ، أصروا على إفلاس جمیع المزارعین. الآن سوف یتوقفون عن التصدیر لإفلاس المزارعین. لأن الإنتاج فی إیران مشبع! وإذا لم یتم تصدیرها ، فستظل جمیع المنتجات على الأرض. إغلاق ورش العمل أو العمل بقدرة منخفضة ، من وجهة نظرهم ، الإفلاس! لکن فیما یتعلق بإیران: تشبع السوق ، وحظر الصادرات. هذا هو ، هناک الکثیر من العمل فی المنزل ، وهناک الکثیر من المنتجات: لیست هناک حاجة لإنتاج تلک الورش! (لا یوجد سوق والمشتری). لکنهم یستوردون الواردات المغرقة المناهضة لإیران بدولارات الحکومة .

Hangi ?nsan Kaynaklar? Yönetimi?

 

?nsan kaynaklar? yönetimi, nerede ve ne ?ekilde olursa olsun, insan?n tan?m?na ba?l?d?r. Bu nedenle, insanlar? tan?mlayanlar, insan kaynaklar? üzerinde yönetimi oldu?unu iddia edemezler! Bashan d???nda, insanlar? yaln?zca içgüdüsel olarak görüyorlar! Ve bir hayvanla ?ark? söylüyorlar! ?nsan kaynaklar?n? yönetebilirler, ancak ba?kalar?na dayatmaya haklar? yoktur: teoriler ve okullar. Fizyolojik temelleri ile insanl?k yapan Abraham Maslow hayranlar? gibi olanlar! Ve maddi bilirler ve daha sonra maneviyat? tan?rlar, ?u durumda yönetimini geni?letme haklar? yoktur: ?slami insanlar ve inanç. ?slami bir adam ac?mas?z bir hayvan de?ildir! (Yunan Bashan) Zeki bir goril yok: (Bashan"?n klasik yönetimi) ve hatta insan enstrümantalisti (Marx Bashan). Aksine, insanlar ilahidir ve aksine tüm maddi okullar insan?n önceli?i, fikirleri ve de?erleridir. Yani insan, dini, ilahi ve dini inançlara olan açl??? veya susuzlu?u anlam?yor! Hayat?n? bile veriyor. Demek ?ranl?lar sayaç (ak?ll? goril) hakk?nda merak ediyorlar! Bugün, Al-Zahra Üniversitesi"ndeki bir profesör, ?ngiliz Bashan"?n profesörü, 9. ?nsan Kaynaklar? Zarar? Konferans?"nda konu?uyor: ?ran halk?n?n bu küçük haklarla ne ya?ad???n? merak ediyorum? Hepsi motivasyonla nas?l çal???yor! Dedi ki: ?ran’?n temel maa?? 16 milyon, 100 dolar civar?nda! Dünyada ayda 400 dolardan az olsa da, kimse çal??m?yor! Yani, hayat? dönmüyor. ?ngilizlerin yapay bacaklar?nda yürüyen bu aptallar?n, ko?ucular?n ve güçlü ?ranl?lar?n hareketlerini analiz edememesi do?ald?r. Çal??man?n ibadet oldu?unu bilmiyorlar! Herkes kendi günü ve ailesi için Tanr?"n?n yerine Mücahid gibi çal???yor. ?ran halk?n?n, hükümetle ya da ev han?m?yla ve kapitalistle de?il, Tanr?yla ilgilendi?ini bilmiyorlar! Her ne kadar k?rsal olsalar ve Neishabour"da do?mu?larsa da, Maslow, Pavlovs ve Freudyal?lar taraf?ndan öylesine büyüleniyorlar ki, zihinlerine dü?müyorlar. ?ran halk? Maslow masas?na kar?? kontrol edilmeli! ?lk önce sayg?, sosyal statü ve maneviyat istiyorlar, daha sonra g?da ve fizyolojik ihtiyaçlar hakk?nda dü?ünüyorlar. ?mam Humeyni zaten ekonominin bir e?ek oldu?unu söyledi. Bu, çorba ve lavabonun alt?na in?a edildi?i ve ki?inin hayvanlardan biri oldu?u anlam?na gelir. E?ek, çim yemedi?i sürece çal??maz, çim beslendikten sonra, ayn? zamanda ördek f?rlat?r! Ancak ?ran ve ?slam halk? bir ay oruç tutuyor! Tüm yiyecekler at?lacak. Bu insanlar, ?ran’da bulunmad?klar?n? bilmiyorlard?: Hala var olmayan devrimin ilk günlerinde: beyaz yakal? hükmetmedi, insanlar gece gündüz paras?z çal??t?! ?mam Humeyni"nin emriyle, tar?m?n devrimin ba??ndan itibaren kendine yeterli hale geldik! Ama ?ngiliz beyaz yakal? ol! Ya da Amerikal?, ABD ve ?ngiltere"nin ceplerine dolar getirmek için, bütün çiftçilerin iflas etmesi için ?srar ettiler. ?imdi çiftçilerin iflas? için ihracat? durduracaklar. Çünkü ?ran"daki üretim doymu?! ?hraç edilmezse tüm ürünler yerde kalacakt?r. Atölyeleri kapatmak ya da dü?ük kapasite ile çal??mak kendi görü?lerine göre iflas! Ancak ?ran aç?s?ndan: pazar?n doygunlu?u ve ihracat yasa??. Yani, evde çok fazla i? var ve çok fazla ürün var: bu atölyeleri üretmeye gerek yok! (Pazar ve al?c? yok). Fakat ?ran kar??t? ithalat yapt?lar, devlet dolarlar?yla ithalat yapt?lar.


تاریخ : چهارشنبه 98/4/19 | 11:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر