تماس با ما موسسه تصحیح آمارهای جهانی! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

No alternative text description for this image

به نظر برخی ها دنیا فقط آمار است. همه چیز از آمار به وجود می اید، و به آمار ختم می شود. لذا تحصیلات در زمینه آمار، به دوران کارشناسی یا ارشد و دکتری تمام نمی شود.  دنیای اعداد از قدیم دنیای مرموزی بوده، برخی ها با یک حرکت جابجایی اعداد، حتی بیماری ها را درمان می کردند! علوم غریبه یا جفر که: سابقه طولانی دارد، بازی با اعداد برای تعیین سرنوشت شاهان بود. رعیت نیز از ان بهره ای نداشت، لذا آن را علوم غریبه می گفتند. روش نوشتن این اعداد هم، کاملا رمزی و بین ثروتمندان و: وابستگان دربار تدریس می شده است. امروز نیز دنیای دیجیتال با تمام وسعتش، فقط از صفر و یک تشکیل می شود!

در دنیای سیاست و اقتصاد هم، همین آمار و اعداد است که حرف اول را می زند. اگر کسی می خواهد ایران را تحقیر کند، می گوید آمار نشان میدهد که: فساد در ایران زیاد شده! و اگر آمریکا را بخواهد تعریف کند، می گوید آمار استخدام بالا رفته! اما این آمار ازکجا آمده، و چه کسی آن را تحقیق کرده، معلووم نیست و اصلا نیازی هم، به راستی آزمایی ندارد! اگر کسی هم اعتراض کند، ناراحت می شوند. در حالیکه در علم آمار، راههای بسیار سخت و پیچیده ای وجود دارد، تا میانگین را به حقیقت نزدیک کند. واگر کسی راستی آزمایی های لازم را، بلد نباشد یا آن را انجام ندهد یعنی: دروغ شاخدار گفته است. چرا که دروغ معمولی، نیازی به امار ندارد تا: همه را فریب دهد. از این نظر آمار کلیه سازمان های بین المللی، باطل و اشتباه است: چه موسسه گالوپ باشد چه صندوق بین المللی پول، یا سازمان گات و غیره! چرا که از شدت وسعت، به بی خاصیتی می رسد. یا از شدت کلی بودن بی نتیجه است. مثلا اگر یک مدرسه بگوید: تعداد نمرات زیر ده دانش آموزان، 30درصد کل است براحتی میتوان آن را، راستی آزمایی کرد چون:(بزحاضر دزد حاضر) همه چیز دم دست و قابل راستی آزمایی است. اما این ادعا اگر درسطح کشور بشود، قابل راستی آزمایی نیست. چه رسد به سطح جهان! مثلا اگر بگویند در جهان، 30درصد مردم گرسنه اند، اصلا سخن علمی نگفته اند! از همان دروغ های شاخدار است. زیرا کسی نمی تواند آن را راستی آزمایی کند. البته آنها می گویند حدودا! چرا حدودا 70درصد نمی گویند؟ پس هیچ راهی برای اثبات آن نیست. یعنی امکان ندارد: از طریق پیمایش یا آمایش، به واقعی بودن آن پی برد. از راه نمونه برداری نیز قابل اثبات نیست. زیرانمی توان ساعات غذا خوردن افراد را، کنترل کرد و یا میزان مصرف مواد غذای آنها را اندازه گرفت! حتی اگر در یک جامعه برگزیده(نمونه گیری هسته ای)، این را دقیق ارزیابی کنیم، قابل تعمیم به جوامع دیگر نیست. چون اصلا رفتار انسان، آمار پذیر یا چارچوب پذیر نیست. مثلا در ایران چاقی، فشار خون و مرض قند، تا 95مردم را آزار می دهد! ولی عده ای می گویند: مردم ایران گرسنه و بدبخت هستند؟ نشانه گرسنگی، فشار خون بالا است؟ با اینکه همه نقل و انتقالات پولی، از راههای قانونی بوده، می گویند دزدی و فساد زیاد است. 124000پیامبر آمد که این مردم را درست کند، نشد! حالا منتظرند دو روزه همه درست شوند. در حالیکه همه این اظهار نظر ها، برای باز کردن راه دزدی خودشان است! تا اگر گرانفروشی یا دزدی کردند، بگویند همه دزد هستند، ماهم ناچاریم! لذا آمارهای جهانی باید اصلاح، یا دید مردم درست و انتظارات آنها منطقی باشد. در این صورت، ایران در تمام امور جهانی، رتبه یک را دارد: نفت ایران ممکن است، از امریکا کمتر باشد، یا گاز آن از روسیه، ولی به نسبت جمعیت بالاتر از آنها است. تعداد سربازان و موشک ها، و یا تولید فولاد و گندم، باید در اسکیل درست قرار بگیرند.

Global Statistics Correction Institute!

Some people think the world is just statistics. Everything comes from statistics, and it ends with statistics. Graduating in statistics, bachelor"s degree, and doctorate and postgraduate studies is therefore not completed. The world of numbers has long since been a mysterious world, some with a numerical movement, even cure diseases! The science : of strangers or Jeffers who have a long history, a game with numbers to determine the fate of the kings. The landlord did not enjoy it, so it was called the sciences of strangers. The method of writing these numbers is also completely coded and taught among the wealthy and: court affiliated. Today, the digital world is just from zero and one! In the world of politics and economics, the same numbers and numbers are the first ones. If anyone wants to humiliate Iran, he says the statistics show that corruption in Iran has increased! And if he wants to define the US, he says the employment rate has gone up! But these statistics come from, and who has researched it, is not disappointed, and does not need to be verified at all! If someone protests, they get upset. While in statistics, there are some very complicated and difficult ways to bring the average closer to reality. And if someone does not know or do not do the necessary verifications, that is: a lying guy has said. Because ordinary lies, there is no need to cheat everyone. In this regard, the statistics of all international organizations are false and incorrect: whether the Gallup Institute, the IMF, or the GATT, etc.! Because of its severity, it becomes inconsequential. Or it is futile by the general severity. For example, if a school says: The number of grades below ten students, 30% of the total, can easily be verified, because: (The thief is present) everything is perfect and verifiable. But the claim, if it is at the national level, is not verifiable. Let alone the world! For example, if you say that 30% of the world is hungry in the world, they have not even talked about science! Of the same horned lies? Because: nobody can verify it. Of course they say about! Why do not they say about 70 percent? So there"s no way to prove it. That is, it is not possible: through scrolling or scrolling, it becomes realistic. It cannot be verified by sampling. Undertakers can control the hours of eating, or measure their dietary intake! Even if in a selected society (nuclear sampling) it is accurate, it cannot be generalized to other societies. Because: at all human behavior is not statisticized or framed. For example in Iran, obesity, blood pressure and diabetes mellitus up to 95 people! But some say: Iranians are hungry and miserable? A sign of hunger is high blood pressure? Though all monetary transfers are legal in law, they say robbery and corruption are high. 124,000 Prophet came to establish these people! Now they are waiting for two days to get everything right. While all these comments are to open their way to theft! As long as they are expensive or steal, they say that they are all thieves, we are obliged! Therefore, global statistics should be reformed, or the people are right and their expectations are reasonable. In this case, Iran has the first rank in all world affairs: Iran"s oil may be less than the USA, or its gas is from Russia, but in proportion to its population. The number of soldiers and missiles, or the production of steel and wheat, should be in the right direction.

معهد تصحیح الاحصاءات العالمیة!

بعض الناس یعتقدون أن العالم هو مجرد إحصاءات. کل شیء یأتی من الإحصاءات ، وینتهی مع الإحصاءات. وبالتالی ، لم یکتمل التخرج فی الإحصاء ودرجة البکالوریوس والدکتوراه والدراسات العلیا. منذ فترة طویلة عالم الأعداد کان عالمًا غامضًا ، بعضها به حرکة عددیة ، وحتى علاج الأمراض! علم الغرباء أو جیفرز الذین لدیهم تاریخ طویل ، لعبة بها أرقام لتحدید مصیر الملوک. المالک لم یستمتع به ، لذلک کان یطلق علیه علوم الغرباء. طریقة کتابة هذه الأرقام هی أیضًا مشفرة تمامًا وتعلیمها بین الأثریاء والمحکمة التابعة لها. الیوم ، العالم الرقمی هو فقط من الصفر وواحد! فی عالم السیاسة والاقتصاد ، نفس الأرقام والأرقام هی الأولى. إذا أراد أی شخص إذلال إیران ، یقول إن الإحصائیات تظهر أن الفساد فی إیران قد زاد! ویقول إنه إذا أراد تعریف الولایات المتحدة ، فقد ارتفع معدل التوظیف! لکن هذه الإحصائیات تأتی من ، ومن قام بالبحث عنها ، لیست بخیبة أمل ، ولا تحتاج إلى التحقق منها على الإطلاق! إذا احتج شخص ما ، فإنهم ینزعجون. بینما فی الإحصاءات ، هناک بعض الطرق المعقدة والصعبة للغایة لتقریب المتوسط ??من الواقع. وإذا کان شخص ما لا یعرف أو لا یقوم بالتحققات اللازمة ، فذلک هو: الرجل الکذب قال. لأن الأکاذیب العادیة ، لیست هناک حاجة لخداع الجمیع. فی هذا الصدد ، فإن إحصاءات جمیع المنظمات الدولیة غیر صحیحة وغیر صحیحة: سواء کان معهد غالوب أو صندوق النقد الدولی أو الجات ، إلخ! بسبب شدته ، یصبح غیر منطقی. أو أنها غیر مجدیة من الشدة العامة. على سبیل المثال ، إذا تقول إحدى المدارس: یمکن بسهولة التحقق من عدد الدرجات التی تقل عن عشرة طلاب ، 30? من المجموع ، وذلک لأن: (السارق موجود) ، کل شیء مثالی ویمکن التحقق منه. لکن الادعاء ، إذا کان على المستوى الوطنی ، غیر قابل للتحقق. ناهیک عن العالم! على سبیل المثال ، إذا قلت إن 30? من سکان العالم جائعون فی العالم ، فإنهم حتى لم یتحدثوا عن العلم! من نفس الأکاذیب مقرن. لأنه لا یمکن لأحد التحقق من ذلک. بالطبع یقولون عن! لماذا لا یقولون حوالی 70 فی المئة؟ لذلک لیس هناک طریقة لإثبات ذلک. هذا غیر ممکن: من خلال التمریر أو التمریر ، تصبح واقعیة. لا یمکن التحقق من ذلک عن طریق أخذ العینات. یستطیع متعهدو دفن الموتى التحکم فی ساعات الأکل ، أو قیاس مدخولهم الغذائی! حتى لو کان فی مجتمع محدد (أخذ العینات النوویة) فهو دقیق ، لا یمکن تعمیمها على المجتمعات الأخرى. لأنه فی کل الأحوال لا یتم إحصاء السلوک البشری أو تأطیره. على سبیل المثال فی إیران ، تصل السمنة وضغط الدم ومرض السکری إلى 95 شخصًا! لکن البعض یقول: الإیرانیون جائعون وبائسون؟ علامة على الجوع هو ارتفاع ضغط الدم؟ رغم أن جمیع التحویلات النقدیة قانونیة فی القانون ، إلا أنهم یقولون إن السرقة والفساد مرتفعة. جاء 124000 النبی لتأسیس هؤلاء الناس! الآن ینتظرون لمدة یومین للحصول على کل شیء بشکل صحیح. فی حین أن کل هذه التعلیقات تفتح طریقها للسرقة! طالما أنهم غالیون أو یسرقون ، یقولون إنهم جمیعًا لصوص ، فنحن ملزمون! لذلک ، ینبغی إصلاح الإحصاءات العالمیة ، أو أن الناس على حق وتوقعاتهم معقولة. فی هذه الحالة ، تحتل إیران المرتبة الأولى فی جمیع الشؤون العالمیة: قد یکون نفط إیران أقل من الولایات المتحدة الأمریکیة ، أو أن غازها من روسیا ، ولکن یتناسب مع عدد سکانها. یجب أن یکون عدد الجنود والصواریخ ، أو إنتاج الصلب والقمح ، فی الاتجاه الصحیح.

Global ?statistik Düzeltme Enstitüsü!

 

Baz? insanlar dünyan?n sadece istatistik oldu?unu dü?ünüyor. Her ?ey istatistiklerden gelir ve istatistiklerle biter. Bu nedenle istatistik, lisans, doktora ve lisansüstü çal??malar? tamamlanmad?. Say? dünyas? uzun zamandan beri gizemli bir dünya, baz?lar? say?sal harekete sahip, hatta hastal?klar? tedavi ediyor! Uzun bir geçmi?i olan yabanc?lar?n veya Jeffers"in bilimi, krallar?n kaderini belirlemek için say?lar? olan bir oyun. Ev sahibi bundan ho?lanmad?, bu yüzden yabanc?lara bilimler deniyordu. Bu say?lar? yazma yöntemi de zenginler aras?nda ve tamamen mahkeme taraf?ndan kodlanm?? ve ö?retilmi?tir. Bugün, dijital dünya sadece s?f?r ve birinden! Politika ve ekonomi dünyas?nda, ayn? say?lar ve say?lar ilkidir. ?ran’? küçük dü?ürmek isteyen varsa, istatistiklerde ?ran’da yolsuzlu?un artt???n? gösteriyor! ABD"yi tan?mlamak istiyorsa, istihdam oran?n?n yükseldi?ini söylüyor! Ancak bu istatistikler gelir ve ara?t?rmay? kim yapm??, hayal k?r?kl???na u?ramam?? ve hiç do?rulanmas? gerekmiyor! Birisi protesto ederse sinirlenir. ?statistiklerdeyken, ortalamay? gerçe?e yakla?t?rmak için çok karma??k ve zor yollar var. Ve e?er birisi gerekli do?rulamalar? bilmiyorsa veya yapm?yorsa, bu: yalanc? bir adam söyledi. S?radan yalanlar yüzünden herkesi kand?rmaya gerek yok. Bu ba?lamda, tüm uluslararas? kurulu?lar?n istatistikleri yanl?? ve yanl??t?r: Gallup Enstitüsü, IMF veya GATT vb. Ciddiyeti nedeniyle önemsiz hale gelir. Veya genel ?iddeti taraf?ndan bo?una. Örne?in, bir okul diyorsa: On ö?rencinin alt?ndaki notlar?n say?s?, toplam?n% 30"u kolayca do?rulanabilir, çünkü: (H?rs?z var) Her ?ey mükemmel ve do?rulanabilir. Ancak, ulusal düzeyde ise, iddia do?rulanamaz. B?rak dünyay? yaln?z b?rak! Örne?in, dünyan?n% 30"unun dünyada aç oldu?unu söylerseniz, bilim hakk?nda bile konu?mad?lar! Ayn? boynuzlu yalanlardan. Çünkü kimse bunu do?rulayam?yor. Tabii ki hakk?nda diyorlar! Neden yakla??k yüzde 70 demiyorlar? Yani bunu kan?tlaman?n yolu yok. Yani mümkün de?il: kayd?rma veya kayd?rma yoluyla gerçekçi hale gelir. Örnekleme ile do?rulanamaz. Te?ebbüsler yemek saatlerini kontrol edebilir ya da diyet al?mlar?n? ölçebilir! Seçilmi? bir toplumda (nükleer örnekleme) do?ru olsa bile, di?er toplumlara genelle?tirilemez. Çünkü hiçbir ?ekilde insan davran??? istatistiklenmemi? veya çerçevelenmemi?tir. Örne?in ?ran"da obezite, tansiyon ve diabetes mellitus 95 ki?iye kadar! Ancak baz?lar? ?öyle diyor: ?ranl?lar aç ve sefiller mi? Açl?k belirtisi yüksek tansiyon mu? Tüm para transferlerinin yasal olarak yasal olmas?na ra?men, soygun ve yolsuzlu?un yüksek oldu?unu söylüyorlar. Bu insanlar? kurmak için 124.000 Peygamber geldi! ?imdi her ?eyi do?ru yapmak için iki gün bekliyorlar. Bütün bu yorumlar h?rs?zl??a yol açacak olsa da! Pahal? olduklar? veya çald?klar? sürece, hepsinin h?rs?z oldu?unu söylüyorlar, mecburuz! Bu nedenle, küresel istatistiklerin yenilenmesi veya halk?n hakl? olmas? ve beklentilerinin makul olmas? gerekir. Bu durumda, ?ran tüm dünya i?lerinde ilk s?rada yer almaktad?r: ?ran"?n petrolü ABD"den daha az olabilir veya gaz? Rusya"dand?r ancak nüfusu ile orant?l?d?r. Asker ve füze say?s? ya da çelik ve bu?day üretimi do?ru yönde olmal?d?r.


تاریخ : سه شنبه 98/3/21 | 8:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر