تماس با ما انقلاب اسلامی جهان - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

No alt text provided for this image

از منظر امام خمینی ره، انقلاب اسلامی مخصوص ایران نبود. و کلمه ایران همراه آن تکرار نمی شد. همانطور که در روز رای گیری هم، فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. انقلاب اسلامی از نظر مذهبی، برآیند حداقل 1400سال مبارزه که از هجرت پیامبر اسلام، و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، آغاز می شود. برخلاف تبلیغات دانشمندان مغرض، پیامبر اسلام

کاملا تشکیلاتی بود! همان ابتدای کار، به دنبال سالن همایش های مردمی بود، لذا پیشنهاد ساخت مسجد را داد. مسجدی که پیامبر ساخت، دارای سالن اجتماعات، و حجره ها بود، که در هر کدام کار بخصوصی انجام می شد: محل خزانه با محل تجهیز سپاه فرق می کرد. تعدادی از این حجره ها، مخصوص مهاجرین بود که: زندگی خود را در مکه گذاشته، یا توسط کفار مصادره شده بودند. لذا مکانی برای اسکان نداشتند. برای حل این موضوع، پیامبر بین مهاجر و انصار عقد اخوت خواند! خودش هم با حضرت علی ع برادر شد. لذا برخی از انصار ( ساکنین اصلی مدینه) که منزل بزرگتری داشتند، یکی از مهاجرین را اسکان می داد. در برخی از کتب آمده که: مدینه دارای  14واحد اجرایی، زیر نظر پیامبر بوده است. این گردونه تشکیلاتی تا امروز، و تا حکومت واحد جهانی نیز، ادامه خواهد یافت. انقلاب اسلامی برشی از این تاریخ بزرگ است، لذا به همه تعلق دارد . اگر وسیعتر ببینیم، ظهور پیامبر از سوی: ادیان دیگر بشارت داده می شد، یعنی انبیا قبلی هم، گردونه تشکیلاتی داشتند! که از ابتدای تاریخ آغاز می شد. لذا انقلاب اسلامی حتی، متعلق به مسلمانان نیست، بلکه همه ادیان توحیدی در ایجاد آن سهم داشته اند. از نظر جغرافیایی هم، همینطور است مثلا وجود سید قطب، در دانشگاه الازهر مصر و: ارتباط اخوان المسلمین با: آیت الله کاشانی و نواب صفوی، غیر قابل انکار است. امام موسی صدر در لبنان، همان ایده را دنبال می کرد. در کشورهای غیر مسلمان هم، مهاتما گاندی خود را پیرو امام حسین ع میداند! و مائو نیز حقوق اسلامی را پیاده می کند. اما دشمنان از این وسعت دید: انقلاب اسلامی وحشت دارند، لذا در ابتدا گفتند این انقلاب، یک انقلاب آخوندی است! اگر شهر مقدس قم را، به واتیکان اسلامی تبدیل شود، می توان در درون همان شهر، محصور نمود! اما نتیجه نداد و بختیار، که تئوری پرداز آن بود از بین رفت! بعد کمی دایره آن را باز تر کردند! گفتند فقط انقلاب فارس ها است! لذا کرد و بلوچ و عرب با آن نسبتی ندارند! گرچه این تبلیغات و توسعه تجزیه طلبی، تبعاتی داشت، ولی عاقبت دایره وسیع تر شد. این بار ملت ایران را(مجوس گفتند و)، در مقابل ملت مسلمان(عرب) مطرح کردند! لذا با جنگ عراق علیه ایران، کوشش کردند تا ملت های عرب را، بر علیه ایران متحد کنند! ولی با شکست صام و داعش و آل سعود، و ایجاد بهار عربی، این تئوری هم نابود شد. حالا می خواهند آن را، فقط اسلامی جلوه دهند! و لذا جلیقه زرد های اروپا، 99درصدی های آمریکا، بوداییهای انقلابی آسیا را، از این دایره بیرون نگهدارند! که با همکاری همه ملتها، بار دیگر این تئوری نیز خنثی میشود. جلیقه زرد ها مورد تایید: همه مسلمانان و مسیحی ها هستند، باید خودشان هم، به این امر اعتراف کنند! نهضت 99درصدی و انقلاب زنان آمریکایی، بسیار مقدس هستند، ولی خودشان هم باید ابراز علاقه کنند! زیرا جهان دو قطب بیشتر نمی پذیرد. اگر قطب سومی غیر از: انقلاب اسلامی و استکبار جهانی، ایجاد شود طبیعتا مورد بی مهری انقلاب اسلامی قرار می گیرد! وبا سرکوب استکبار، تنها شده راه به جایی نمی برد. حتی بودائیها انقلابی، به بهانه روهنگیایی ها، با همین هدف: مورد بی مهری قرار می گیرند.

Islamic Revolution of the World

From the perspective of Imam Khomeini, there was no Islamic revolution for Iran. And the word "Iran" did not repeat along with it. As : he said on the day of voting, the Islamic Republic, not a word less, not a word more. The Islamic Revolution begins with a religious struggle of at least 1,400 years of struggle that begins with the emigration of the Prophet of Islam and the formation of an Islamic rule in Medina. Contrary to the propaganda of the protest scientists, the Prophet of Islam was completely organized! At the very beginning, he was looking for a hall for popular gatherings, so he proposed to build a mosque. The mosque where the Prophet was constructed had a meeting hall, and cellars, each of which had a special job: the place of the treasury was different from the location of the equipping of the IRGC. Some of these chambers were especially for refugees: they laid their lives in Mecca or were confiscated by the infidels. So they did not have a place to stay. To resolve this issue, the Prophet reads a brothel between the immigrant and the Ansar! He himself became brother with Imam Ali. So: some of the Ansar (the main inhabitants of Medina), who had a larger home, resettled one of the refugees. Some of the books say that Madinah have: had 14 executive units under the supervision of the Prophet. This organizational unit will continue until today, and until the rule of the World Unity. The Islamic Revolution is a slice of this great history, so it belongs to everyone. If we see more broadly, the Prophet"s emergence from other religions was taught, that is, the previous prophets had an organizational circle! Which :began from the beginning of history. Therefore, the Islamic Revolution does not even belong to Muslims, but all the monotheistic religions have contributed to it. Geographically, for example, there is Sayyid Qutb, at the University of Al Azhar in Egypt: the connection of the Muslim Brotherhood with Ayatollah Kashani and Navab Safavi is undeniable. Imam Musa Sadr in Lebanon followed the same idea. In non-Muslim countries, we also consider our Gandhi to follow Imam Hussein! And Mao also enforces Islamic law. But the enemies saw this extent: the Islamic revolution is terrifying, so at first they said that this revolution is a clerical revolution! If the holy city of Qom becomes the Islamic Vatican, it can be enclosed within that same city! But the result did not end, and Bakhtiar, who was the theorist, was destroyed! Then a little circle opened it! They said only the Persian Revolution! So the Baluch and the Arabs are not related to that! Though the propaganda and development of separatism had implications, it eventually became wider. This time, the people of Iran (Magus) and the Muslim nation (Arab) put forward! So, with the Iraq war against Iran, they tried to unite the Arab nations against Iran! But with the defeat of Seram, ISIS and Al Saud, and the creation of the Arab Spring, this theory was also destroyed. Now they want to make it, just Islamic! And so the European Yellow Pantyhose, America"s 99 percent, the revolutionary Buddhists of Asia, keep out of this circle! That, with the cooperation of all nations, once again this theory is being thwarted. Yellow vests are approved: all Muslims and Christians must admit to themselves! The 99 percent movement and the American women"s revolution are very sacred, but they themselves should also express their interest! Because the world does not accept two more poles. If the Third Pole, other than the Islamic Revolution and the Global Arrogance, is created naturally, the Islamic Revolution is in vain! With the repression of arrogance, alone, the path does not go away. Even the revolutionary Buddhists, under the pretext of the Rondeans, have the same objective: they are being discouraged.

الثورة الاسلامیة فی العالم

من وجهة نظر الإمام الخمینی ، لم تکن هناک ثورة إسلامیة لإیران. وکلمة "إیران" لم تتکرر معها. کما قال فی یوم التصویت ، الجمهوریة الإسلامیة ، ولیس کلمة أقل ، لا کلمة أکثر من ذلک. تبدأ الثورة الإسلامیة بالکفاح الدینی الذی لا یقل عن 1400 سنة من النضال یبدأ بهجرة نبی الإسلام وتشکیل حکم إسلامی فی المدینة. على عکس دعایة علماء الاحتجاج ، تم تنظیم نبی الإسلام بشکل کامل! فی البدایة ، کان یبحث عن قاعة للتجمعات الشعبیة ، لذلک اقترح بناء مسجد. کان المسجد الذی بناه الرسول به قاعة اجتماعات ، وأقبیة ، وکان لکل منها وظیفة خاصة: حیث کان مکان الخزانة مختلفًا عن موقع تجهیز الحرس الثوری الإیرانی. کانت بعض هذه الغرف مخصصة للاجئین: لقد ضحوا بحیاتهم فی مکة أو صادرهم الکفار. لذلک لم یکن لدیهم مکان للإقامة. لحل هذه المشکلة ، یقرأ النبی بیت دعارة بین المهاجر والأنصار! هو نفسه أصبح شقیقًا للإمام علی. لذا قام بعض الأنصار (سکان المدینة الرئیسیین) ، الذین کان لهم بیت أکبر ، بإعادة توطین أحد اللاجئین. بعض الکتب تقول أن المدینة المنورة لدیها 14 وحدة تنفیذیة تحت إشراف النبی. هذه الوحدة التنظیمیة سوف تستمر حتى الیوم ، وحتى حکم الوحدة العالمیة. الثورة الإسلامیة هی جزء من هذا التاریخ العظیم ، لذا فهی تنتمی إلى الجمیع. إذا رأینا على نطاق أوسع ، فقد تم تعلیم ظهور النبی من الأدیان الأخرى ، أی أن الأنبیاء السابقین کان لدیهم دائرة تنظیمیة! التی بدأت من بدایة التاریخ. لذلک ، لا تنتمی الثورة الإسلامیة للمسلمین ، ولکن جمیع الدیانات التوحیدیة ساهمت فیها. جغرافیاً ، على سبیل المثال ، هناک سید قطب ، فی جامعة الأزهر فی مصر: علاقة الإخوان المسلمین مع آیة الله کاشانی ونافاب صفوی لا یمکن إنکارها. اتبع الإمام موسى الصدر فی لبنان نفس الفکرة. فی البلدان غیر الإسلامیة ، یعتبر مهاتما غاندی نفسه کإمام الحسین! کما یفرض ماو الشریعة الإسلامیة. لکن الأعداء رأوا هذا المدى: الثورة الإسلامیة مرعبة ، لذلک قالوا فی البدایة إن هذه الثورة هی ثورة دینیة! إذا أصبحت مدینة قم المقدسة هی الفاتیکان الإسلامی ، فیمکن غلقها فی نفس المدینة! لکن النتیجة لم تنته ، وبختیار ، الذی کان المنظر ، تم تدمیره! ثم فتحت دائرة صغیرة ذلک! قالوا فقط الثورة الفارسیة! لذلک لا یرتبط البلوش والعرب بذلک! على الرغم من أن الدعایة والتنمیة الانفصالیة لها آثار ، إلا أنها أصبحت أوسع فی النهایة. هذه المرة ، تقدم شعب إیران (ماجوس) والأمة الإسلامیة (العربیة)! لذا ، مع حرب العراق ضد إیران ، حاولوا توحید الأمم العربیة ضد إیران! ولکن مع هزیمة سیرام ، وداعش ، وآل سعود ، وخلق الربیع العربی ، تم تدمیر هذه النظریة أیضًا. الآن یریدون جعله ، فقط إسلامی! وهکذا فإن جوارب الجوارب الأوروبیة الصفراء ، أی 99 فی المائة من أمریکا ، البوذیون الثوریون فی آسیا ، یبتعدون عن هذه الدائرة! هذا ، بالتعاون مع جمیع الأمم ، مرة أخرى یتم إحباط هذه النظریة. تمت الموافقة على السترات الصفراء: یجب على جمیع المسلمین والمسیحیین الاعتراف بأنفسهم! إن حرکة 99 فی المئة وثورة النساء الأمیرکیات مقدسات جداً ، لکن ینبغی على أنفسهن أیضاً التعبیر عن اهتمامهن! لأن العالم لا یقبل قطبین آخرین. إذا تم إنشاء القطب الثالث ، بخلاف الثورة الإسلامیة والغطرسة العالمیة ، بشکل طبیعی ، فإن الثورة الإسلامیة تذهب سدى! مع قمع الغطرسة ، وحدها ، الطریق لا یذهب بعیدا. حتى البوذیین الثوریین ، تحت حجة روندیز ، لدیهم نفس الهدف: یتم تثبیطهم.

Dünya ?slam ?nqilab?

 

?mam Xomeyninin perspektivind?n ?rana ?slam inqilab? yox idi. V? "?ran" sözü il? yana?? t?krar deyildi. S?sverm? gününd? söyl?diyi kimi, ?slam Respublikas? bir söz deyil, daha çox söz deyil. ?slam inqilab? ?slam Pey??mb?ri il? ba?layan v? M?din?d?ki bir ?slam hakimiyy?tinin formala?mas? il? ba?layan ?n az? 1400 il mübariz?sinin dini mübariz?si il? ba?lay?r. Etibarl? aliml?rin t?bli?at?na zidd olaraq, ?slam Pey??mb?ri tamamil? t??kil edildi! ?n ba?lan??cda xalq y???ncaqlar? üçün bir zal? axtar?rd?, ona gör? d? m?scid tikdirm?yi t?klif etdi. Hz. Pey??mb?rin in?a etdiyi m?scid görü? zal?na v? h?r birinin xüsusi bir i?i olan m?rt?b?l?r? malik idi: x?zin?nin yeri IRGC-nin t?chiz olundu?u yerd?n f?rql?nirdi. Bu otaqlar?n b?zil?ri xüsusil? qaçq?nlar üçün idi: onlar M?kk?d? h?yatlar?n? qoydular v? kafirl?r t?r?find?n ?l qoyuldu. Bel?likl?, qalmaq üçün bir yer yox idi. Bu m?s?l?ni h?ll etm?k üçün Pey??mb?r, göçmen v? ansar aras?nda bir fahi?? oldu?unu oxudu! O, ?mam ?li il? qarda? oldu. Bel?likl?, daha böyük bir ev? sahib olan Ansar (M?din?nin ?sas sakinl?ri) qaçq?nlardan birinin köçürülm?si. B?zi kitablarda deyilir ki, M?din? Pey??mb?rin n?zar?ti alt?nda 14 icra vahidi var. Bu t??kilati vahid bu gün? q?d?r, Dünya Birliyinin hökmranl???na q?d?r davam ed?c?kdir. ?slam inqilab? bu böyük tarixi bir dilimdir, buna gör? h?r k?s? m?xsusdur. Pey??mb?rin dig?r dinl?rd?n ç?xmas?, daha ?vv?lki pey??mb?rl?rin t??kilati dair?si var idi. Tarixin ba?lanmas?ndan ba?layaraq. Buna gör? ?slam ?nqilab? h?tta müs?lmanlara aid deyildir, lakin bütün monotheist dinl?r ona ?m?l edibl?r. Co?rafi olaraq Misird??l ?zh?r Universitetind? Seyid Qutb var: Müs?lman Qarda?lar?n Ay?tullah Ka?ani v? Navab S?f?vi il??laq?si inkar edil? bilm?z. Livanda ?mam Musa Sadr eyni fikird?dir. Qeyri-müs?lman ölk?l?rd? Mahatma Qandi özünü ?mam Hüseyn kimi q?bul edir! V? Mao da ?slam qanununu t?tbiq edir. Ancaq dü?m?nl?r bu ölçüd? gördül?r: ?slam inqilab? d?h??tli idi, ilk növb?d? bu inqilab?n ruhani inqilab oldu?unu söyl?dil?r! Müq?dd?s Qum ??h?ri ?slam Vatikan?na çevrilirs?, o, eyni ??h?r daxilind? ola bil?r! Amma n?tic? sona çatmad? v? teorisyen B?xtiyar m?hv edildi! Sonra kiçik bir dair? açd?! Onlar yaln?z Fars inqilab? dedil?r! B?luç v??r?bl?r bununla ?laq?li deyil! Ayr?l?qç?l???n t?bli?at? v? inki?af? n?tic?l?r? baxmayaraq, n?tic?d? daha da geni?l?ndi. Bu d?f? ?ran xalq? (Magus) v? müs?lman xalq? (?r?b) ir?li sürdü! Bel?likl?, ?rana qar?? ?raq müharib?si il??r?b xalqlar?n? ?rana qar?? birl??dirm?y? çal??d?lar! Lakin Seram, ?S?? v??l-S?udun m??lubiyy?ti v??r?b bahar?n?n yaranmas? il? bu n?z?riyy? d? y?x?ld?. ?ndi onlar bunu etm?k ist?yir, yaln?z ?slam! V? Avropan?n Sar? Külotlu Kürezi, Amerikan?n yüzd? 99u, Asiyan?n inqilabç? Buddistl?ri, bu dair?d?n k?narda qal?r! Bütün xalqlar?n ?m?kda?l??? il? bir daha bu n?z?riyy?y? mane olur. Sar? yelekl?r q?bul edilir: bütün müs?lmanlar v? xristianlar özl?rini q?bul etm?lidirl?r! 99 faiz h?r?k?ti v? Amerika qad?n inqilab? çox müq?dd?sdir, lakin özl?ri d? öz maraqlar?n? ifad? etm?lidirl?r! Çünki dünya iki daha dir?k q?bul etmir. ?slam ?nqilab?ndan v? Qlobal T?k?bbürd?n ba?qa Üçüncü Qütb t?bii olaraq yarad?l?bsa, ?slam ?nqilab? bo?a ç?xacaq! T?k?bbür t?zyiqi il?, yol t?k deyil. Rönlül?rin b?han?si il? bel? inqilabi Buddistl?r eyni m?qs?di var: onlar c?sar?tl?ndirirl?r.
تاریخ : شنبه 97/11/20 | 10:40 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر