تماس با ما تنگه هرمز را چگونه ببندیم؟ - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

نتیجه تصویری برای خلیج فارس

تنگه هرمز با یک فرمول اقتصادی از همین امروز باید بسته شود! اول اینکه باب المندب بسته شود تا امکان انتقال نفت از انجا نباشد بعد هم تنگه هرمز بسته شود. و فقط نفتکش هایی عبور کنند که عوارض عبور را داده باشند. عوارض عبور از یک فرمول ساده محاسبه می شود. درآمد مورد انتظار ایران تقسیم بر میزان حمل بشکه نفت. توجیه اقتصادی این فرمول هم ساده است. ایران سالینه 120میلیارد دلار درآمد نفتی با قیمت صد دلار هر بشکه دارد. هرچه قدر از این درآمد براثر تحریم نفتی کاهش یابد باید از نفت های صادره دیگران اخذ شود تا تعادل برقرار گردد. طبیعتا با این روش بستن تنگه هرمز یک امر نظامی هم تلقی نمی شود و میتواند مانند افزایش تعرفه آمریکا برعلیه چین منظور شود. در واقع تعرفه عوارض عبور هر کشتی ار تنگه هرمز عبارت می شود از میزان بشکه هرکشتی با کسری در امد ایران. اگر فرض کنیم که کل تولیدات کشورهای جنوبی خلیج 10000میلیون بشکه باشد و درآمد نفتی ما 60میلیارد (نصف) شده باشد عوارض هر بشکه نفت 6دلار می شود.
تاریخ : چهارشنبه 97/9/14 | 12:17 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر