تماس با ما دردومین همایش سوادرسانه ای زمان: 19الی 21 آبانماه 1397 مکان: سا - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

سرورگرامی وهمکارمحترم رسانه 

احتراما از جنابعالی دعوت می شود دردومین همایش سوادرسانه ای واطلاعاتی حضوربهم رسانید

زمان: 19الی 21 آبانماه 1397 

مکان: ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

photo_2018-11-04_11-09-27.jpg
تاریخ : جمعه 97/8/18 | 4:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر