تماس با ما پیشرفت ژنتیک و علوم وابسته در سالیان اخیر - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

نظام علم ژنتیک بیش از 100 سال پیش پایه گذاری شد و اکنون به یک علم مدرن و عرصه ی پهناور برای تحقیقات، که قلب توسعه ها و تکنیک های جدید است، تبدیل شده است.

به عنوان یکی از برگزارکنندگان این کنفرانس ، انجمن ژنتیک آلمان در پی آن است تا با کمک به کشور برگزارکننده، طیف گوناگونی از شاخه های علم ژنتیک را در این کنفرانس عرضه کند. در راه انجام این کار، امیدواریم که این کنفرانس آغازگر دوستی های جدید و ایجاد همکاری بین دو کشور و انجام پروژه های مشترک شود. در نهایت، برای همه ی شما عزیزان، یک کنگره موفق همراه با چشم اندازهای علمی جدید و بحث های علمی مفید آرزومندیم. منتظر دیدار شما در تهران در سال 1397 هستیم !

Ann Ehrenhofer-Murray
رئیس انجمن ژنتیک آلمان     
تاریخ : سه شنبه 97/2/25 | 12:21 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر