تماس با ما مرداد 91 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صباکنفرانس غیرمتعهذها بر سر دوراهی یا ؟

با فروپاشی شوروی خیلی ها تصور می کنند که عمر غیر متعهد ها هم به سر آمده  اما اینطور نیست بلکه غیرمتعهد ها قوی تر شده و نقش با ارزش تری پیدا کرده اند اگر تا دیروز شوروی نمی گذاشت که این سازمان غیرمتعهد باقی بماند امروز دیگر شوروی در کار نیست فقط آمریکا باقی مانده و آنهم به زودی به درک اسفل خواهد رفت واین حقانیت غیرمتعهد ها را نشان میدهد که دشمنانش یکی بعد از دیگری از بین می روند و راه آنها پر رهرو ادامه دارد اصولا هدف ایجاد چنین سازمانی ازبین بردن ابرقدرتها بود که به آن هدف یگ گام نزدیکتر شده اند و گام دوم هم نزدیک است

 non alignd movement  conference or at a Crossroads?

With the collapse of the USSR
  Many people think that over the lifetime of the Non-Aligned
  But it is not
But also non-aligned and stronger and have a more valuable role in the
Although the Soviet Union did not until yesterday that it remains non-aligned
  Today the Soviet Union is no
  America remains the only
And it will soon understand the lowermost
This proves the legitimacy of the non-aligned
The enemies are destroyed one after another
They are filled with monks and continue
  Basically, the aim of this organization was to eliminate the superpowers
Step closer to that goal are fastened
And the second step is close

مؤتمر عدم الانحیاز أو مفترق الطرق؟

مع انهیار الاتحاد السوفییتی
  یظن کثیر من الناس أن أکثر من حیاة عدم الانحیاز
  ولکنها لیست
ولکن أیضا عدم الانحیاز وأقوى ولها دور أکثر قیمة فی
ورغم أن الاتحاد السوفیاتی لم یکن حتى أمس أنه لا یزال عدم الانحیاز
  الیوم الاتحاد السوفییتی لیس
  أمریکا لا تزال فقط
وسوف نفهم قریبا الأدنى
هذا یثبت شرعیة عدم الانحیاز
واحدا تلو الآخر ودمر اعداء
أنها ملیئة الرهبان ومواصلة
  فی الأساس، کان الهدف من هذا التنظیم للقضاء على القوى العظمى
خطوة أقرب إلى هذا الهدف یتم تثبیتها
والخطوة الثانیة هی وثیقة
حل اشتعال و بدهی با نگرش سیستمی
نگرش سیستمی حرف آخر را اول می زند: بالاخره بیکاری در اروپا و آمریکا و بحران بدهی به کجا می رسد؟
کاملا معلوم است که حل نشده باقی می ماند واز مرکز توجه حذف می شود لذا در نگرش سیستمی می گویند که همه عناصر را باهم ببینید وقتی همه را باهم دیدی دیگر بدهی معنی ندارد بیکار ی معنی ندارد زیرا هرکس که بدهکار است یک نفر دیگر طلبکار است و هرکس که بیکار است یک نفر دیگر پرکار است واین من یا دیگری است که بحران ایجاد می کند اگر همه یکی شوند بحران برمی خیزد
Flash and systematic approach to resolve debt
The first systematic approach gives the last word:
Finally, unemployment in Europe and America
  Where is the debt crisis?
It is quite clear that remain unresolved
Be removed from the center
  We say that all the elements together in a systematic approach, see
When you see them all together, there is no other debt.
  The work does not make sense
Everyone who owes a creditor because others are
Anyone who is unemployed and has a more prolific
  This is me, or else
The crisis provides
If you are all of a crisis arises
فلاش ونهج منتظم لحل الدیون
النهج الأول منهجی یعطی الکلمة الأخیرة:
وأخیرا، والبطالة فی أوروبا وأمریکا
  أین هو أزمة الدیون؟
من الواضح تماما أن تبقى دون حل
إزالته من مرکز
  نقول أن جمیع العناصر معا فی نهج منتظم، انظر
عندما کنت انظر الیهم جمیعا، ولیس هناک دین آخر.
  عمل لا معنى له
کل من یدین الدائن لأن البعض الآخر
أی شخص عاطل عن العمل ولدیه أکثر إنتاجا
  هذا هو أنا، وإلا
یوفر الأزمة
إذا کنت کل أزمة تنشأ
تاریخ : سه شنبه 91/5/31 | 7:21 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

چرا باید دولت عربستان سرنگون شود؟

 

همه میدانند همانطور که دکتر احمدی نژ‍اد هم در نماز جمعه روز قدس اعلام کرد جهان غرب زیر سیطره صهیونیست ها است و تا موقعی که رئیس جمهور آنها در برابر صهیونیست ها زانو نزند انتخاب نخواهد شد ولی نکته فراموش شده این است که صهیونیست ها هم فقط  با کمک سعودی ها سر پا ایستاده اند یعنی اگر قراردادهای خرید سلاح  و دیگر کمک های مالی سعوی  بعنوان اولین صادر کننده نفت و قطر بعنوان بزرگترین صادر کننده گاز نباشد اسرائیل هیچ غلطی نمی تواند بکند. اصولا تاریخ صهیونیست ها دقیقا به تاریخ سعودی ها گره خورده است و آنها به بهانه خادم الحرمین تمامی امکانات مالی و جاسوسی را در اختیار اسرائیل می گذارند آنها با این نقاب  توانستند صدمیلیون عرب را در مقابل هفت میلیون اسرائیلی خاضع  و مطیع گردانند. پس همانطور که تصور غرب بدون اسرائیل ممکن نیست تصور عرب نیز بدون تصور اسرائیل امکان پذیر نیست. لذا دولت های غربی و عربی دارای یک اتحاد تاریخی برای حمایت از اسرائیل هستند و باید برای ازبین بردن اسرائیل ابتدا سعودی ها را ازبین برد و آنها هم که خودشان میدانند  در حال رفتن هستند، دست به دامن برخی مسئولین ایرانی شدند. اما مسئولین بدانند کمک به سعودیها همان کمک به اسرائیل و آمریکا است و نباید گول ظاهر آنها را بخورند یا با یک دعوت به زیارت و شام همه چیز را فراموش نمایند.

Why the Saudi government is overthrown?

 

As we all know that Ahmadinejad at the Quds Day announced Friday Prayers on the West is dominated by the Zionists and the Zionists against their president when elected will take a knee but the only thing missing is that the Zionists If the Saudis are standing together to help buy weapons contracts and other financial help diameter as the first oil exporter and largest exporter of gas as if Israel can do no wrong. Basically Zionist history is tied closely to the history of Saudi Alhrmyn servant to fetch them all the facilities they offer, financial and intelligence provided by Israeli Arabs against the cover could turn seven million Israelis obedient. So we may assume that no West without Israel, the Arab perception of Israel is not possible without a thought. The Western and Arab governments to support a historic alliance to destroy Israel and to destroy Israel, the Saudis, and they know where they are going, they to be Iranian authorities Skirt of. But the Saudis to help Israel and the U.S. authorities to help find and eat them appear not to deceive or with an invitation to visit and you can forget everything.

 

لماذا تمت الإطاحة الحکومة السعودیة؟

 

ونحن نعلم جمیعا أن أحمدی نجاد فی یوم القدس الیوم الجمعة صلوات فی Kzd یهیمن الغرب من جانب الصهاینة والصهاینة ضد رئیسهم لم یکن لدى انتخابه سوف یستغرق والرکبة ولکن الشیء الوحید المفقود هو أن الصهاینة إذا کان السعودیون یقفون معا ل مساعدة فی شراء الأسلحة وغیرها من العقود السعودی  مساعدة قطر المالی مصدر للنفط أول وأکبر مصدر للغاز وکأن إسرائیل لا یمکن ان تخطیء. یمکن أن یرتبط أساسا الصهیونی التاریخ ارتباطا وثیقا تاریخ خادم الحرمین السعودیة لجلب لهم کل التسهیلات التی تقدمها، والاستخبارات المالیة المقدمة من عرب اسرائیل ضد النقاب تحویل ماه میلیونات  من الاعراب ال سبعه میلیونات  الإسرائیلیین مطیعا. لذلک قد افترضنا أنه لا یوجد الغربیة دون إسرائیل، تصور العرب فی إسرائیل غیر ممکن بدون تفکیر. الحکومات الغربیة والعربیة لدعم تحالف التاریخی لتدمیر إسرائیل وإلى تدمیر إسرائیل، للسعودیین، وأنهم یعرفون أین هم ذاهبون، أن تکون السلطات الإیرانیة تنورة من. ولکن السعودیین لمساعدة إسرائیل والسلطات الأمریکیة للمساعدة فی العثور على وتأکل منها لا تظهر لخداع أو مع دعوة لزیارة ویمکنک نسیان کل شیء.

 
تاریخ : یکشنبه 91/5/29 | 9:11 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

" فطر" عید بندگی و بازگشت به فطرت پاک الهی مبارک طاعات قبول فاطمه حق وردیان

الهم اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود والجبـــروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوا و المغفرة اسئلک به حق هذا الیوم ... عـــــــــــ ــــید سعــــــــــــید فطـــــــــــــــر عید آسودگی از آتش غفلت و رهیـــدگی از زنجیر نفس بر میهمـــانان حضرت حق مبارک باد . (معرف

(...)ه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا.؛ لحظه هایتان سرشار از بوی خدا. ?پیشاپیش عید سعید فطر بر شما سرور گرامی وخانواده محتر(... خداوردب

عیدسعیدفطربرشماوخانواده محترمتتان مبارکبادسیدمحمودامامیان دبیرکل ائتلا بزرگ ورزش ایران
تاریخ : یکشنبه 91/5/29 | 7:42 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

الوداع ای افتتاح نیمه شب / الوداع ای ذکرهای زیرلب / الوداع ای ابوحمزه ، خداحافظ مجیر / الوداع ای روضه های نیمه شب / روزهای عفو تو از دست رفت / از کف دل هرچه بود و هست رفت / عیدفطر برشما وخانواده محترمتان مبارک. (فرماند ه ناحیه شهید محلاتی
تاریخ : یکشنبه 91/5/29 | 7:38 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مافیای طب در ایران مانع حضور طب سنتی درایران است

درحالیکه طب سنتی ایران در چین و ماچین تدریس می شود درایران باید از مجوز ارمنستان استفاده نماید

حجامت گیران دستگیر و زندانی می شوند برای اینکه سازمان انتقال خون بتواند خون های آلوده را بفروشد

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود
از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود
درب کلاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی که قبول انتها بود
عید شما مبارک

طفا اگر میشه به اندازه همجنس بازان و کمپین میانمار و غیره به یکبار هم که شده محض رضای خدا به معلولین نیز توجه شود. بنده خودم معلول هشتاد و پنج درصد هستم و نیاز به دویست میلیون تومان دارم. به هرمسولی که فکرشو بکنین نامه نوشتم .از رهبری تا مسولین مختلف.
لطفا مرا دریابید همین
یا علی
تاریخ : شنبه 91/5/28 | 12:22 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ممکن است خیلی ها ناراحت شوند و خیلی ها هم آن را توهین بدانند ولی زلزله جواب خدا به ناسپاسان است بوند ببینند چه کردند البته به عقل ناقص بنده همانطور که عیش و نوش کویتی ها و اماراتی ها در خرمشهر باعث شد تا کل خرمشهر زیر جنگ برود ترک پرستی و پان ترکیسم هم باعث این زلزله شده است بروند از خدا معذرت بخواهن ..من سجیل منضود!

دلیل روشن آنهم این است که یکی از این افراد زلزله زده حاضر نشد کمک ها را پس دهد و بگوبد برای دیگری ببرید یا اصلا بیت المال است و نباید من از آن استفاده کنم حتی خیلی ها فقط برای مرده خوری رفتند . ما میدانیم که زلزله کار دولت نیست کار خداست و نتیجه اعمال خود ما است و اگر به خدااعتقاد داریم باید مثل امام حسین ع بگوییم رضا بقضائک نه اینکه با اینهمه کمک دولت باز در مصاحبه با ماهواره بگوییم هیچ کمکی نشده و حتی وقتی رهبر معظم می آید اورا درگیر مسایل پتو و چراغ والور واین جور چیزها بکنیم ...
تاریخ : شنبه 91/5/28 | 12:59 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سلام?وحدت وهمدلی برمحورولایت? درتغییرهندسه جهان به نفع اسلام?درپیچ تاریخی مؤثراست.شرکت? ?درراهپیمایی"ر وزقدس"رابرخود? ??واجب بدانیم.اردستا نی
تاریخ : چهارشنبه 91/5/25 | 7:43 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عربهای یهودی سعودی سالهاست که توانسته اند زیر پوشش خادم الحرمین بالاترین خدمتها را به صهیونیستها بکنند پول های حجاج را می گرفتند و خرج خرید سران عرب می نمودند تا اسرائیل در کمال آرامش نسل کشی فلسطینی ها را ادامه دهد امروزه که مردم بیدار شده اند هنوز عده ای هستند که فکر می کنند اینها واقعا خادم الحرمین هستند و دشمنانشان یعنی بحرین و شرق عربستانیها بیخودی دشمنی می کنند ! اما بهرحال دست آنها نیست مردم بیدار شده اند و آل سعود را به خاک مذلت می نشانند
تاریخ : سه شنبه 91/5/24 | 7:38 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مژده مژده مژده برای علاقمندان هنرهای تجسمی

برای اولین بار با مدرک پارک علم وفناوری دانشگاه تهران با عنوان شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران در سه مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود

دروس اختصاصی مقاطع نامبرده که  با زبده ترین اساتید وافراد در رشته های نقاشی گرافیک مجسمه سازی طراحی صنعتی و دکوراسیون داخلی ارائه می گردد

 هردوره   4 ترم  یک .نیم ماهه می باشد که درپایان دوره گواهینامه معتبر از وزارت علوم و فناوری ارائه خواهد شد

 مرکز آموزش شرکت دانشگاهی پژو هشگران و نوآوران دانشگاه تهران

66912500و66729074
تاریخ : سه شنبه 91/5/24 | 3:54 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
تاریخ : دوشنبه 91/5/23 | 7:56 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>