تماس با ما اردیبهشت 1389 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران

فرهنگ در دست بی فرهنگها

متاسفانه فرهنگستان های ایران دردست کسانی است که به عنوان پست به آن نگاه می کنند نه به عنوان یک رسالت . از جمله آنها فرهنگستان زبان فارسی است که حداد عادل ریاست آن را تحمل می کند . البته ایشان فرد با سواد ، با اخلاق و با جهت گیری درست سیاسی است اما متاسفانه در امر زبان فارسی الینه شده ای بیش نیست ! قبلا هم که دکتر حبیبی بود همین بساط بود زیرا برای آنان که در خارج تحصیل کرده اند کلمات انگلیسی بسیار دقیق و علمی است که معادل آنها در فارسی یافت نمی شود. و ما این را بارها نوشتیم که آقا چه می شود یک استاد زبان فارسی و حافظ شناس و مولوی دان رئیس شود ؟ چرا باید حتما آمریکا رفته و تحصیلکرده  فرنگ باشد؟ اینها خودشان هم دلشان نخواهد مغزشان شستشو شده و در باورشان نمی گنجد که فارسی هم زبان علم است . این اعتراف همین امروز آقای حداد در همین جایگاه است ایشان صراحتا می گوید فارسی با این تاریخ می تواند زبان علمی هم باشد! یعنی تازه یک سور هم به فارسی می زند تا به زور آن را علمی کند! خوب معلوم است کسی که 2500وا‍ژه پارسی که همگی نامانوس هستند اختراع می کند باید هم بعد از سی سال و اندی از انقلاب گذشته تازه بخواهد منت بگذارد بر سر زبان فارسی که توهم میتوانی علمی باشی ! و این مایه تاسف است که این تفکر سی سال و اندی تفکر حاکم باشد و بازهم به حاکمیت خود ادامه دهد. وقتی بوذرجمهرها تحقیر می شوند معلوم است که علم جندی شاپور به مسخره گرفته می شود و بعد از 14 قرن تازه می گویند فارسی می تواند زبان علمی شود.. نه آقا زبان فارسی غنی تر از زبان انگلیسی و حتی عربی است آیات قران مشحون از کلمات فارسی است . تمام کلمات انگلیسی که آقایان آن را علمی دقیق میدانند ریشه فارسی دارد. لگاریتم مگر همان الخوارزمی نیست؟ کدام کلمه است که علمی و انگلیسی باشد و ریشه فارسی نداشته باشد؟ بهتراست آقایان بروند مطالعه کنند و بدانند وقتی یونان و روم  در وحشی گری دوران گلادیاتورها و سزارها می سوخت در ایران مشعل دانش ابراهیمی روشن بود و زمانی که آنها در قرون وسطی سیر می کردند ایرانیان جبر و مقابله می نوشتند حالا اگر آنها حروف الفبا را به آلفابت تغییر دادن برگرداندن آن چه مشکلی دارد؟ که اینهمه فارسی را تحقیر می کنند؟ آیا باید تاوان  افتخار تحصیلکردگی خارج آنها را بی هویتی ایرانیان پس بدهند؟ جائی که تمام نظریات دانشمندان ایرانی به اصرار همین آقایان بنام یونانی ها و انگلیسی ها و آمریکادیها نوشته می شود تاکی باید سکوت اختیار کرد؟  

Lowbrow culture in unfortunately,

Iranian Academy in hand as people who post are not looking at it as a mission. Among them is the Persian Academy presidential Haddad Adel will endure it. Of course, with his literate person with ethics and with the correct political orientation, but unfortunately in the Persian language is not more than alienate been! Dr. Habibi was already that this was because the setup for those who study abroad have a very precise and scientific English words that are equivalent in Persian is not found. And we wrote many times what the gentleman is a professor of Persian and Rumi and Hafez sociologist Dan is president? Why should you go to America and be educated in EU? They wash themselves hearts and brains will not fit in believe that the Persian language knowledge. This confession today, Mr. Haddad is the position he explicitly says that the Persian language history can also be scientific! A new meaning to the Persian party to force it to science! Who is well known in 2500, all unfamiliar words are Persians invented can be time after thirty years of revolutionary past and Andy just wants to put grace over the illusion that the Persian language can, try to scientific! This is unfortunate that this thinking thirty years and Andy is still the ruling ideology of the rule to continue. When Bvzrjmhrha humiliation are obviously ridiculous science withdrawal symptoms to be taken after the 14th century Persian say new scientific language can be .. No sir-rich Persian language than English and even Arabic verses Mshhvn Farsi words. English words that all men know the exact science it has Persian roots. But not the logarithmic Alkhvarzmy? Which word is that science and English and Persian roots does not? Men are better and know when to go to study Greek and Roman brutality during Caesar and Gladiator are the fuel of the torch of knowledge and Ebrahimi was clear when they were traveling in the Middle Ages algebra Iranians are now if they wrote letters to change back to what problem? They contempt that they Farsi? Should I pay them no honor educated outside the give and individual? Where all ideas Iranian scientists to urge the Greeks called gentlemen and English and is written till when must be silent?

تافهة الثقافة فی لسوء الحظ ،

أکادیمیة الإیرانی فی ید الناس الذین ما بعد کما لم یتم النظر الیها على انها مهمة. ومن بین هذه الأکادیمیة سوف الفارسی الرئاسیة حداد عادل تحمل ذلک. بطبیعة الحال ، مع شخصه القراءة والکتابة مع الأخلاق ومع التوجه السیاسی الصحیح ، ولکن لسوء الحظ فی اللغة الفارسیة لیست أکثر من التفریط تم! وکان الدکتور حبیبی بالفعل أن هذا هو لأنه لم یتم العثور على الإعداد لأولئک الذین یدرسون فی الخارج لدیها کلمات دقیقة جدا والعلمیة الإنجلیزیة التی ما یعادلها فی اللغة الفارسیة. وکتبنا مرات عدیدة ما شهم هو أستاذ الفارسی والرومی وحافظ دان عالم الاجتماع هو الرئیس؟ لماذا یجب أن تذهب إلى أمیرکا ، وأن یتعلموا فی الاتحاد الأوروبی؟ هم أنفسهم غسل القلوب والعقول لن تجد لها مکانا فی الاعتقاد بأن المعرفة باللغة الفارسیة. هذا الاعتراف الیوم ، والسید حداد هو موقف یقول صراحة أن تاریخ اللغة الفارسیة کما یمکن أن تکون علمیة! وهناک معنى جدیدا لحزب الفارسی لاجبارها على العلم! ومن المعروف جیدا من الذی فی 2500 ، کل الکلمات غیر المألوفة واخترع الفرس یمکن الوقت بعد ثلاثین عاما من الماضی الثوری واندی یرید فقط أن نضع نعمة على الوهم بأن اللغة الفارسیة ، یمکن محاولة علمیة! هذا مما یؤسف له أن هذا التفکیر من ثلاثین عاما واندی لا یزال الفکر الحاکم للحکم أن یستمر. عندما بوذرجمهر الذل من الواضح أنها سخیفة أعراض الانسحاب العلوم التی یجب اتخاذها بعد القرن 14 لغة الفارسیة ویقول العلمیة الجدیدة یمکن أن تکون.. لا یا سیدی اللغة الفارسیة الغنیة من الإنجلیزیة والعربیة حتى الآیات مشحون من الکلمات الفارسیة. الکلمات الانجلیزیة أن جمیع الرجال یعرفون بالعلم الدقیق لها جذور الفارسی. ولکن لیس لوغاریتمی الخوارزمی ؟ الذی هو أن کلمة العلم والانکلیزیة والفارسیة جذور لا؟ وکان الرجال هم أفضل ویعرف متى أن یذهب إلى دراسة الیونانیة والرومانیة وحشیة خلال قیصر والمصارع هم وقود شعلة المعرفة وابراهیمی واضحة عندما کانوا یستقلونها فی الجبر العصور الوسطى الایرانیون الآن إذا کتبوا رسائل إلى تغییر إلى ما المشکلة؟ انها اهانة أنهم الفارسیة؟ وأود أن تدفع لهم أی شرف المثقفین خارج تعطی والفردیة؟ حیث کل الأفکار العلماء الایرانیین لحث الیونانیین ودعا السادة والانکلیزیة ویکتب حتى عندما یجب أن تکون صامتة؟


تاریخ : پنج شنبه 89/2/30 | 10:25 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تنها داروی شفا بخش اقتصاد یونان

اقتصاد اسلامی تنها داروی شفابخش اقتصاد بحران زده غرب اعم از آمریکا و اروپا می باشد چرا که بانکداری که اساس این اقتصاد بوده به انتهای خود رسیده و بانکها که تا مدت ها با فریب مردم سعی داشتند سرمایه های اندک خود را بسیار نشان دهند اکنون در مقابل مطالبات مردمی یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و آنهائی که هنوز مقاومت می کنند بیشتر و هولناک تر ورشکسته خواهند شد. کارخانجات و یا امور ساختمانی هم که خود را متکی به این بانک ها قرار داده و از آن ارتزاق می کردند طبیعی است وقتی مادر شیر نداشته باشد کودک از گرسنگی می میرد. تنها راه نجات این کودک محتضر و درحال جان دادن داروی شفابخش ابن سینا ها ی ایرانی است که خود برخاسته از متن قران کریم است . قران کریم بانکداری را قبول ندارد و این را باصدای بلند اعلام کرده : قرآن کریم می گوید چه کسی است که به خدا قرض بدهد؟. واین قرض الحسنه است نه بانک و لذا همه صنایع چه صنایع دستی کوچک وچه صنایع بزرگ وقتی استرس سود دادن اجباری برای اعتبارات خود را نداشته باشند براحتی و با خیال راحت به ساخت و تولید ادامه میدهند و اقتصاد شکوفا می شود..

The only cure drug economy Greek  
Islamic economic crisis economy only healing drugs such as America and West Europe is because the banking basis of the economy and the banks reached the end of the period with deceiving people were trying their very limited capital to demonstrate against the now demands one after the other people are bankrupt and those who resist are still more terrible than to be bankrupt. The construction of factories or affairs that rely on their banks to put it is they feeding natural mother when milk is no child dies of hunger. The only way to save this child currently taking medication dying and healing of Ibn Sina to the Iranians that arose from the Holy Quran is the text. Banking does not accept the Holy Quran and the vocal have long said: the Holy Quran says that God who gives loan? Wayne Bank loan, not all industries and therefore how small handicraft industries to both great stresses when forced to profit for your account may not be easily and safely to continue manufacturing and the economy will flourish...

هذا الدواء علاج الاقتصاد الیونانی فقط

الاقتصاد الاسلامی الأزمة الاقتصادیة الشفاء فقط المخدرات ، مثل أمریکا وأوروبا الغربیة لأن أساس المصرفی للاقتصاد والبنوک التی تم التوصل إلیها فی نهایة الفترة مع أشخاص کانوا یحاولون خداع رؤوس أموالها محدودة جدا للتظاهر ضد مطالب الآن واحدة بعد أخرى الناس والمفلسة ، وأولئک الذین ما زالوا یقاومون أفظع من أن یکون المفلسة. بناء المصانع أو الشؤون التی تعتمد على بنوکها لوضعها هو أنهم تغذیة الأم الطبیعی عندما الحلیب لا یموت طفل من الجوع. الطریقة الوحیدة لانقاذ هذا الطفل أخذ الدواء فی الوقت الراهن الموت وشفاء ابن سینا للایرانیین التی نشأت من القرآن الکریم هو النص. المصرفی لا یقبل القرآن الکریم وصخبا ومنذ فترة طویلة : یقول القرآن الکریم أن الله الذی یعطی القرض؟ این بنک القرض ، ولیس کل الصناعات ، وبالتالی کیف الصناعات الحرفیة والصغیرة على حد سواء کبیرة تؤکد عندما أجبر على الأرباح لحسابک قد لا یکون بسهولة وأمان إلى مواصلة التصنیع والاقتصاد سوف تزدهر...

? ???? ????????? ??? ?????????? ???????? ????????
???????? ?????????? ????? ????????? ???????? ???? ?? ?????????, ???? ? ??????? ??? ? ?????? ??????, ????? ? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ?????? ??? ????? ??? ???????? ?? ????????? ???? ????????? ??? ???????????? ???? ???????????? ?? ???????? ???? ??? ?? ??????????? ???? ??? ????? ???? ? ???? ???? ??? ???? ?? ???????? ????? ???????? ?? ???????? ??? ?? ???????? ??? ????????????? ????? ????? ??? ??????? ??? ?? ?? ????? ?? ????????. ? ????????? ??? ??????????? ? ??? ????????? ??? ??????????? ?? ???????? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ?????? ?????? ??????, ???? ?? ???? ??? ????? ????? ???????? ??? ??? ?????. ? ????? ?????? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ????????? ???????????? ????? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? Ibn Sina ????? ??????? ??? ????????? ??? ??? Holy Quran ????? ?? ???????. Banking ??? ??????? ?? Holy Quran ??? ?? ???????? ????? ????? ????: ? Holy Quran ???? ??? ? ???? ??? ????? ??????; Wayne ??????? ??????, ??? ???? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ?????? ??????????? ??????????? ??? ???? ??? ??????? ???????, ???? ???????????? ?? ?? ????? ??? ?? ?????????? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ????????? ??? ? ????????? ?? ??????? ...


تاریخ : پنج شنبه 89/2/30 | 6:41 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مراسم سوگواری سالگرد شهادت

    مراسم سوگواری سالگرد شهادت  بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا با حضور هنرمندان و پیشکسوتان سینما و تئاتر و تلویزیون ازجمله  ولی الله مومنی ، گیتی معینی ، اسفندیار شهیدی ، رضا بنفشه خواه ، جلال پیشوائیان ، خسرو خانمحمدی ، رحمان مقدم ، خواننده یاسین ، حسین شهاب ،  حشمت آرمیده و با حضور جمعی از اهالی ماهین که عضو گروه تعزیه بودند  در محل انجمن تئاتر ایران برگزار شد.  در این مراسم ابتدا آیاتی از کلام الله مجید و مداحی اهل بیت توسط عباس نصیری انجام شد و سپس حجت الاسلام عبدالله قربانی عضو مرکزی شورای روحانیت مبارز سخنانی ایراد کردند که دراین سخنان به مقام والای آن حضرت در حدیث کسا که ابتدا نام ایشان است و سپس نام پدر و همسر و فرزندان اشاره کرد و به نقل از امام زمان عج نیز ایشان حجت خدا برمردم هستند و مادرشان فاطمه سلام الله حجت خدا براو ست.  بیاناتی در ز مینه همین مقام و علت دستیابی به آن ارئه کردند ایشان گفتند مقام مهم حضرت زهرا س  فقط به دلیل ایمان به خداست زیرا در قرآن یک آیه هست که دوبار کلمه آمنو دارد:  آمنوا اول را همه دارند حتی بت پرست ها به خدای اصلی معتقدند فقط بت ها را واسطه میدانند.  اما مهم آمنو دوم است. پس از سخنان ایشان تعزیه حر توسط گروه تعزیه شهید قریشی به کارگردانی  قاسمی اجرا گردید  و درپایان کلیه حاضران به صرف شام دعوت شدند .

Martyrdom anniversary memorial ceremonies
    Martyrdom anniversary memorial ceremonies Lady of tow world :  Fatima with the presence of artists and pioneers of cinema and theater and television, including Wali Allah Momeni, Giti certain, Esfandiar Shahidi Reza whether violets, Jalal Pyshvayyan, Khosrow Khanmhmdy, Rahman Moghaddam, singer Yassin, H. Shahab, Heshmat and a group of residents stayed with Mahyn miracle play that were members of the local Association of Theater were held. The first ceremony of verses from the Holy word of God and by Abbas Nasiri eulogy inmate was then sacrificed Hojatoleslam Abdullah central council member of Combatant Clergy remarks that were delivered this speech to the dignity of the Prophet in the Hadith that Kasa their first name and then Father"s name and pointed to his wife and children and quoted Imam pbuh God as their argument and their mother Fatima for people  Hojjat Allah Hi Allah is for him. Statements in the same position and G Minnesota achievement because it said they were presenting them as Holly Zahra SA only because of the belief in God because a verse in the Quran is the word twice: the first everyone, even to the pagan god of the main Bat believe only know them through. But the important is love AIIah. After his remarks Hor miracle play by the group directed by Quraish, Shahid Ghasemi miracle play was performed and the end all participants were invited to dinner.

 احتفالات ذکرى استشهاد الذکرى

    مراسم ذکرى استشهاد سیدة العالم بالذکرى جر : فاطمة مع وجود الفنانین ورواد السینما والمسرح والتلفزیون ، بما فی ذلک والی الله مؤمنی ،  معینی ، اسفندیار شهیدی رضا سواء البنفسج ، جلال پیشوائیان  ، خسروخانمحمدی  ، عبد الرحمن مقدم ، المغنی یاسین ه شهاب ، حشمت ومجموعة من السکان بقوا مع مسرحیة الماهین  التی هی أعضاء فی الاتحاد المحلی للمسرح وعقدت. وکان هذا الحفل الأول من الآیات من کلمة الله المقدسة ، وعباس سجین تأبینی ناصری التضحیة ثم حجة الاسلام عبد الله عضو المجلس المرکزی لتصریحات رجال الدین المقاتلین أنه تم تسلیم هذا الخطاب لکرامة النبی فی الحدیث أن من کاسا الاسم الأول ثم اسم الأب ، وأشار إلى زوجته وأولاده ونقل عن الإمام الله صلى الله علیه وحجتهم وفاطمة الأم للناس حجة الله مرحبا الله عنه. البیانات فی نفس الموضع وزای تحقیق ولایة مینیسوتا لانها قالت انها البروز ک س زهرة هولی فقط بسبب الاعتقاد فی الله لأن الآیة فی القرآن الکریم هو کلام مرتین : الأولى على الجمیع ، حتى وثنیة الإله الرئیسی بات یعتقد تعرف فقط من خلال. ولکن المهم هو یحب الله . بعد تصریحاته هور مسرحیة من قبل مجموعة من إخراج قریش ، شهید مسرحیة قاسمی تم تنفیذ وإنهاء ودعی جمیع المشارکین لتناول العشاء

 


تاریخ : سه شنبه 89/2/28 | 11:13 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

واگذاری کار زنان  به زنان

بمناسبت ایام فاطمیه زنان نقش بیشتری در عزاداری ها و جشن ها دارند و این بنیان خوبی است تا دسته های عزاداری  یا جلسات مولودی زنانه بدون حضور نامحرم تشکیل شود.  که نمونه آن صف طویل دسته عزاداران خیابان پیروزی بود که روز شهادت بانوی اول اسلام فاطمه س ، طول خیابان پیروزی را پوشش داده بودند . بهرحال  مبارک است و انشاء الله در همه مکان ها بارعایت اصول عفاف ادامه یابد و راه برای تحویل کلیه کار زنان به زنان آغاز شود.تا مردان باحیله گری نخواهند بعنوان دفاع از حقوق زنان از آنان سوء استفاده کنند...

Transfer of women working women
Occasion during Fatemiyeh women play a larger role in the mourning or celebrations and have a good foundation for classes or meetings mourning born to women without the presence of passers. The long lines that sample group was mourning the street victory of Islam during the days the first lady to testify Victory Street were covered. However, lucky and the composition of Allah in all places by respect principles of chastity and continue all the way over to women to start working women..

.

نقل النساء العاملات
مناسبة خلال
الفاطمیه  المرأة بدور أکبر فی الحداد ولد الحداد أو الاحتفالات ویکون أساسا جیدا لفئات أو اجتماعات للمرأة دون وجود من المارة. وشملت تلک المجموعة طوابیر طویلة عینة کان الحداد على شارع النصر للإسلام خلال الأیام السیدة الأولى للادلاء بشهادته شارع النصر. ومع ذلک ، محظوظ وتکوین الله فی کل مکان عن طریق احترام مبادئ العفة وتستمر طوال الطریق الى أن تبدأ النساء العاملات...

 


تاریخ : دوشنبه 89/2/27 | 2:39 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مرگ اصلاحات

ضرورت تاریخی امری اجتناب ناپذیر است و هیچکس نمی تواند برعلیه جریان سیر تحولات تاریخی حرکت کند و اکنون نیز اگر  تمامی اصلاح طلبان هم جمع بشوند آب رقته به جوی را نمی توانند برگردانند . همانطور که بنده این موضوع را در مورد جریان راست در 12 سال پیش پیش بینی کرده و به صورت مقالات سریالی در جهان اسلام چاپ نمودم . اکنون نیز باید دانست که  را ه نجات اصلاح گران این نیست که پشت سر یک تابوت به راه بیافتند بلکه باید تغییر جهت 180 درجه بدهند که دراین کار آقای خاتمی و مهدی کروبی حتی موسوی استاد هستند ! کسی نمی داند یک طلیه سوسول که برخلاف گفته های پدرش ساعت می بست و زلف می گذاشت و کفش پشت پا دارد می پوشید ناگهان با ظهور انقلاب اسلامی  نعلین بپاکند وزلفها راتو بگذارد وساعت باز کندو فرزند خوانده امام شود و دفتر و مراکز آن را قرق کند! و یا هیچکس باور نمی کرد که کسی که شاه را دعا کرد تا چند صباحی از زندان آزاد شود بعد ناگهان یار غار چندین ساله امام شود و یا کسی که عشق و حالش را در آمریکا کرده بود و حتی زن آمریکائی تی تیش مامانی داشت  ناگهان بیاید و عابد و زاهد و مسلمانا شود.. ولی شد و ایرانی ها ثابت کردند که میتوانند ! الان هم تنها راه نجات اصلاحات فرار به جلو است یعنی دو آتشه تر از احمدی ن‍ژاد شوند وهمانطور که رئیس جمهور اشاره کرد دولت اینده اصلاحات نیست بلکه انقلابی تر از دولت فعلی است.. ازما گفتن !

The death of reform

Historical necessity is inevitable and no one can against the historical evolutionary process to move and now you all together to become reformers right party can not return to the atmosphere. As I address this topic in the right 12 years ago predicted and series of articles published in the Muslim world publish. Now that you should also know that it does not save the reformers behind a coffin run way but should give a 180 degree shift in this work that Mr. Khatami and Mehdi Karroubi even Moussaovi are master! Who knows one of the fanatic student that unlike his father is now closed and will put hair and wear shoes to the back foot with a sudden rise of the Islamic Revolution Imam stepson and office centers and grazed it does! Or no one did not believe that someone Shah prayed for several days  is released from prison after several years suddenly cave Imam Khomeini friends in love, or who had asked the United States and even American woman had suddenly come to Mama funny  and devout and pious, and is Moslemana .. But it was the Iranians that they can be fixed! Now the only way to escape forward reforms to save the more Ahmadinejad can radical as president pointed out that the next administration is not revolutionary reform of the current administration is more... From us to say!

 

 

وفاة الإصلاح
ضرورة تاریخیة لا مفر منه ولا یستطیع احد ضد العملیة التطوریة التاریخیة للتحرک والآن لکم جمیعا معا لتصبح بحق الإصلاحیین فی الحزب لا یمکن أن یعود إلى الغلاف الجوی. وأنا أخاطب هذا الموضوع فی السنوات ال 12 منذ الحق وتوقع سلسلة من المقالات التی نشرت فی العالم الإسلامی نشر. الآن یجب أن نعرف أیضا أنه لا یحفظ المصلحین وراء نعش طریقة تشغیل ولکن یجب أن تعطی تحول 180 درجة فی هذا العمل أن السید خاتمی وکروبی المهدی ,,والموسوی  حتى یتم سید! الذی یعرف احد من الطلاب متعصب أنه خلافا مغلق الآن والده وسوف یضع الشعر وارتداء أحذیة فی مؤخرة القدم مع ارتفاع مفاجئ فی ربیب الثورة الاسلامیة الامام والمکاتب ومراکز ترعى یفعل! أو لم لا احد لا یعتقد أن شاه شخص یصلی لعدة أیام وأطلق سراحه من السجن بعد عدة سنوات فجأة کهف الإمام الخمینی أصدقاء فی الحب ، أو الذین کانوا قد طلبت من الولایات المتحدة الأمریکیة وامرأة حتى جاء فجأة لماما مضحک وورع وتقی ، والمسلمانا  .. ولکن کان للایرانیین ان ما یمکن ان تکون ثابتة! الآن الطریقة الوحیدة للهروب الى الامام الاصلاحات لانقاذ أکثر رادیکالیة أحمدی نجاد یمکن رئیسا أشار إلى أن الإدارة المقبلة لیست ثورة إصلاح الإدارة الحالیة هی أکثر... من لنا ان نقول!

 

 


تاریخ : یکشنبه 89/2/26 | 10:57 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

نترسید این شهرک ها متعلق به فلسطینی هاست !

شهرک سازی صهیونیست ها گرچه با تخریب خانه های فلسطینی ها شروع می شود ولی به آن هم خاتمه می یابد یعنی در نهایت این شهرک ها تحویل فلسطینی ها خواهد شد. البته این امر را گروه فتح میداند و اکنون در چند شهرک هم افرادی را اسکان داده است ولی نباید بیش از این به محمود عباس اجازه داد که فقط فلسطینی های طرفدار خود را اسکان دهد بلکه باید بدانیم که پیروزی نهائی با حماس است و لذا مردم فلسطین آگاه باشند که به بهانه نشستن در این شهرک ها با عباس همکاری نکنند

Do not be afraid of this town belongs to the Palestinians host!
Zionist settlements, although the destruction of Palestinian homes starts but it ends up that this settlement ultimately will be delivered to the Palestinians. This course considers the group Fatah and know few people given shelter in the town but no longer than this to Mahmoud Abbas allowed only pro-Palestinian settlement to its final victory, but must know that Hamas and the Palestinian people, so aware excuse to be sitting in this town with Abbas not to cooperate

 

 

لا تخافوا من هذه المدینة التابعة لاستضافة الفلسطینیین!
على الرغم من أن الاستیطان الصهیونی مع الفلسطینیین ، وتدمیر المنازل یبدأ ولکنه ینتهی إلى أن هذه التسویة فی نهایة المطاف سیتم تسلیمها للفلسطینیین. هذه الدورة تعتبر حرکة فتح التی یتزعمها شخص والان  قلیلة نظرا مأوى فی المدینة لکنها لم تعد من هذا لمحمود عباس سمح المستوطنة الوحیدة المؤیدة للفلسطینیین الى النصر النهائی ، ولکن یجب أن نعرف أن حماس والشعب الفلسطینی ، وإدراکا منا لذلک عذر أن یجلس فی هذه المدینة لا تعمل مع عباس

?? ???? ?? ???? ???? ????? ????????? ????!
????? ????????? ??????? ?? ?????????, ??? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ?? ????????, ????? ?? ??? ????? ??????????. ???? ?? ?????? ?????? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ???? ????, ??? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ??????? ?????, ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ??? ????????, ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ????


تاریخ : چهارشنبه 89/2/22 | 10:35 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

شرط پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا برای میانجیگری

اکنون که اراده 5+1 براین تعلق گرفته که از میانجیگری ترکیه استفاده کند بهترین موقعیت است برای اینکه شرط اصلی ایران برای پذیرش این میانجیگری پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا تعیین شود تا از یکسو به تقویت مبانی دوستی ترکیه با ایران و اتحادیه اروپا از سوی دیگر منجر شود

 

Acceptance condition for Turkey"s mediation in the Europe Union
Now that the 5 +1 will belong to a situation that was mediated by Turkey to use the best position is that the main condition for Iran to accept the mediation of accepting Turkey in the Europe Union to be one hand to strengthen the foundations of friendship with Turkey, Iran and Europe Union on the other hand lead

 

شرط قبول وساطة ترکیا فی الاتحاد الأوروبی
الآن وبعد أن (5 +1) وسوف تعود إلى الحالة التی کانت تتوسط فیها ترکیا لاستخدام أفضل وضع هو أن الشرط الرئیسی لإیران لقبول وساطة ترکیا فی قبول الاتحاد الأوروبی لتکون یدا واحدة لتعزیز أسس الصداقة مع ترکیا وإیران والاتحاد الأوروبی على أن یؤدی جهة أخرى

 

 

Avrupa Birli?i, Türkiye"nin arabuluculuk için kabul ko?ulu
?imdi 5 +1 Türkiye"nin en iyi pozisyon kullanmak arac?l? bir duruma ait olacakt?r ?ran"?n ba?l?ca ?art? bir yandan dostluk temellerini güçlendirmek için Avrupa Birli?i Türkiye"nin kabul arabuluculu?unu kabul etmektir Türkiye, ?ran ve Avrupa Birli?i ise yol üzerinde

 

 


تاریخ : چهارشنبه 89/2/22 | 12:15 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دوران خفقان موسوی  سالهاست که به پایان رسیده !

در حاشیه دادگاه مطبوعات که در آن موسوی از مدیر مسئول روزنامه جوان شکایت کرده بود مشخص شد که موسوی همان توهمات سالهای 60 را دارد که با یک تشر روزنامه ها را خفه می کرد و انقلابیون را با یک انگ زدن از میدان به در می کرد.  کافی بود که بگوید مثلا محمد آقارجبی فلان است فردای آن روز وی ترور می شد و جرم هم به گردن منافقین می افتد و منافقین هم برای خودی نشان دادن آن را می پذیرفتند. اما موسوی بداند همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردند هنوز تاریخ انقلاب اسلامی به درستی نوشته نشده و الا معلوم می شود که آقایان در دوران سیاه خود چه کارها که نکردند و چه خون دلها که بر پیر جماران نخوراندند..

 

Moussaoui suffocation during the years ended!
In the press court in which the margin of Moussavi"s young managing director had complained it was found that Moussaoui is the illusions that the 60 newspapers with a threat and revolutionaries are strangled with a stigmatization of the field would. Enough to say for example that X is Mohammad aQarajaby next day he was assassinated and the neck mass and MKO takes time to show its own accepted. But Moussaoui know as the Supreme Leader of Islamic Revolution since they still are not written correctly and is known except that during the black men who did not own what works and what that old Jamaran blood to his hearts ..

 

انتهت موسوی خلال السنوات الاختناق!
سیکون فی محکمة الصحافة التی هامش موسوی مدیر إدارة الشباب وشکا وجد أن موسوی هو الأوهام التی یتم خنق الصحف 60 مع تهدید والثوریین مع وصم هذا المجال. یکفی أن نقول على سبیل المثال أن العاشر هو محمد
آقارحبی  الیوم التالی انه اغتیل والشامل العنق ومنظمة مجاهدی خلق یستغرق وقتا طویلا لتظهر بمفردها المقبولة. لکن موسوی تعرف باسم المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة لأنها لا تزال غیر مکتوبة بشکل صحیح وکما هو معروف إلا أنه خلال الرجال السود الذین لا یملکون ما یصلح وما أن الجماران  الدم القدیم إلى قلوب له..


تاریخ : سه شنبه 89/2/21 | 10:45 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دوستان ایران در آمریکا

و دوستان آمریکا در ایران

وقتی قرار شد احمدی ن‍ژاد به نیویورک برود نه تنها اوباما  وحشت کرد بلکه بد تر از آن بسیاری از رسانه ها درایران ناراحت شدند و از انعکاس آن خو دداری کردند و این نشان می دهد که عده ای حاضرند ایران را ورشکسته و ویران جلوه دهند فقط به این دلیل که خودشان دراین سفر همراه رئیس جمهور نرفتند! کاسه از آش داغتر ها نوبت اول نیست که اینهمه سنگ آمریکا را به سینه می زنند ورئیس جمهور را بایکوت خبری می کنند اما بدانند که قانون ظروف مرتبطه در رسانه ها هم حاکم است اگر اینها از ترس آبروی نداشته رئیس جمهور را بایکوت خبری می کنند ایران دوستانی در دل آمریکا دارد که در ابعاد وسیع تری این خبر را پخش می کنند  ویغیظ الکفار  ! تا آنها از غیظ سیبیلهای خود را بجوند وسر به دیوار بکوبند!

 

Friends of America
Friends in Iran and America
When Ahmadinejad was in New York will go not only Obama, but fear worse than the media in Iran, many were upset and they reflect the temperament and shows that some people willing to bankrupt and destroy Iran to portray only The reason that they travel with this president to miss! Hotter than a bowl of soup is not the first time that so much of American rock in the chest turns and Boycott president  news, but they know that the dishes relations in the media is governed by fear if they do not honor the president can boycott Iran news friends in America that the larger dimensions of this are the news broadcast yghyzo Alkofar! Their lips to their fury their mustaches and pound her head to wall!

 

صدقاء أمریکا
أصدقاء فی إیران وأمریکا
وکانت العدید من احمدی نجاد عندما کان فی نیویورک سیتوجه أوباما لیس فقط لکنهم یخشون أسوأ من وسائل الإعلام فی إیران ، وقلب وأنها تعکس مزاجه ویظهر أن بعض الناس على استعداد لإفلاس وتدمیر ایران لتصویر فقط والسبب انهم مع هذا السفر رئیس لتفوت! أکثر سخونة وعاء من الحساء لیست المرة الأولى التی الکثیر من الصخور الأمریکیة فی صدره ویتحول مقاطعة أخبار الرئیس ، ولکنهم یعرفون أن أطباق العلاقات فی وسائل الإعلام هی التی یحکمها الخوف إذا لم تحترم التی یمکن للرئیس مقاطعة ایران أصدقاء صحفی فی أمریکا أن أکبر أبعاد هذه هی
 بث الأخبار یغیض الکفار! على الشفاه لغضبهم الشوارب لها والجنیه رأسها على الجدار!

 


تاریخ : چهارشنبه 89/2/15 | 10:4 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه س را به عموم شیعیان جهان تسلیت عرض میداریم . بهمین مناسبت مراسم عزاداری از طرف انجمن با حضور هنرمندان ودیگر دوستداران اهل بیت نبوت در روز دوشنبه ??/?/?? از ساعت ?? الی ?? در دفتر انجمن واقع در

خیابان انقلاب خیابان بهار جنوبی کوچه نیلوفر پلاک ? برگزار می گردد

 مقدمتان را گرامی میداریم

روابط عمومی انجمن هنرمندان تئاتر ایران


تاریخ : یکشنبه 89/2/12 | 5:50 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>