تماس با ما آبان 87 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

در اجلاس افتتاجیه رهبر معظم انقلاب خواستار تهیه پروژه های مسکونی با پیوست نماز خانه ویا مسجد شد
    به گزارش سید غفار غفاریان درو خبرنگار ماهین نیوز در جلسه اختتامیه روزدوم اجلاس استاد مسعود منشی زاده مدیریت نوین در مساجد را مطرح کرد وگفت اینترنت از جمله واجبات نماز خانه است ونباید بعنوان تفریحی وغیر ضروری به آن نگاه کرد

 در این جلسه استاد حایری شیرازی خواستار نمازی شدن اقتصاد وسیاست شد وگفت اگر یک درصد غیرخدایی باشد نتیجه معکوس میدهد مانند یک قطره که ترازو را به سمت خودش حرکت میدهد.

دکتر بلند رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی هم خواستار تدوین فقه کاربردی شد تا همراه دروس کاربردی به دانشجویان تدریس شود

رییس دانشگاه آزاد اسلامی هم با طرح تئوری  تحلیل هزینه وسود خواستار تهیه یک پروژه بزرگ تحقیقی در مورد هزینه ها ومنافع برگزرای نماز شد

دکتر حسینی از دانشگاه پیام نور نیز ضمن گزارشی از فعالیتهای آن دانشگاه در خصوص ایجاد 457 نماز خانه حواستار طرح جامع مهندسی که در آن فضای نماز خانه ومسجد هم منظور شده باشد شد

درپایان مراسم حاج آقا محمدیان از آقای قرائتی قدر دانی کرد
تاریخ : پنج شنبه 87/8/30 | 2:48 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر